top of page
Search

DofE 2023/2024

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu|The Duke of Edinburgh’s International Award


Letak DofE 2023
.
Download • 2.81MB

Milí študenti (14 rokov +), do 2.októbra 2023 sa môžete prihlásiť do programu DofE. Odporúčame, aby ste sa zapojili ako skupina kamarátov, ktorí budú spoločne podporovať jeden druhého.
Program motivuje, vzdeláva a oceňuje mladých ľudí vo veku 14 - 24 rokov v ich osobnostnom rozvoji. Účastníci programu si nastavia ciele v štyroch oblastiach – Rozvoj talentu, Šport, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia – a snažia sa s pomocou dospelého mentora dosiahnuť stanovené ciele počas dlhšieho časového obdobia. Program má tri úrovne, my tento rok u nás začíname s BRONZOVOU. Po ukončení každej úrovne Vaše dieťa získa medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý im môže pomôcť pri prijímacích pohovoroch na univerzity, prípadne nájsť budúceho zamestnávateľa.


Účastnícky poplatok 40,-eur na rok sa uhrádza pri registrácii do Online Record Book (nie je to poplatok našej škole). So všetkými aktivitami im budú pomáhať vedúci programu Želmíra Oravcová a Matthew Hailingbiggs.


Podrobné informácie môžete získať od koordinátora programu na našej škole:

Želmíra Oravcová tel. 0903 398839 (utorok – štvrtok: 13:00 – 14:00)

Viac informácií o programe DofE nájdete na www.dofe.sk


Recent Posts

See All

Comments


Naši študenti, náš tím, naša komunita.

bottom of page