top of page
Search

IELTS - how it´s done!

The usually busy street in front od Language and Partnner is now, at 7:53, absolutely empty, except some cars and few people standing around. Those people didn´t just happen to be there, they are the today´s main characters. They are the candidates for today´s IELTS tests. Language and Partner is the only IELTS centre in our district (Trenčiansky kraj). Many international students decide to take their test here, mainly because it´s way cheaper than in their country.


As we enter the building,, unusually quiet, we are met at the reception, with Klaudika McKenzie who is responsible for the attendance and instructions today. She explained to me how the tests work:

There are 4 parts to IELTS: writing, reading, listening and speaking. First comes writing where the candidates have 20 + 40 minutes to write two essays, then reading and listening, speaking si done individually at different times. Tests are completely written, spoken and listened to on computers. For speaking the student is on a videocall with a person directly in england and is tested on different subjects. It is the first time that speaking part was put onto internet, up until now the interviewer had to be present. 


On this day, 7 students will be taking the tests here. While they are all sitting in the waiting room, Tanicka, our lovely principal, explained to me how difficult the process of IELTS really is. „Everything has to be the same for everyone. Even if a pencil is a different colour, it could be considered discrimination.“ She says. Creation of an IELTS centre such as this one takes a lot of determination and time, and of course, plenty of money.

While still in the waiting room attendants agreed that taking the test on computers is very exciting, fancy even. To the question if they were nervous they all answered a very loud no! Instructions were read to them before the official beggining, which was at nine, and then the test could commence!IELTS - ako na to?


Zvyčajne rušná ulica pred Language and Partnner je teraz o 7:53 úplne prázdna, okrem niekoľkých áut a niekoľkých postávajúcich ľudí. Títo ľudia tam neboli len tak náhodou, sú to hlavné postavy dnešného dňa. Sú to kandidáti na dnešné testy IELTS. Language and Partner je jediné centrum IELTS v našom okrese (Trenčiansky kraj). Mnohí zahraniční študenti sa rozhodnú absolvovať test práve tu, a to najmä preto, že je to oveľa lacnejšie ako v ich krajine.


Keď vchádzame do budovy, nezvyčajne ticho, na recepcii nás víta Klaudika McKenzie, ktorá je dnes zodpovedná za dochádzku a pokyny. Vysvetlila mi, ako testy fungujú:


IELTS má 4 časti: písanie, čítanie, počúvanie a hovorenie. Najprv je na rade písanie, kde majú kandidáti 20 + 40 minút na napísanie dvoch esejí, potom čítanie a počúvanie, hovorenie si robia individuálne v rôznych časoch. Testy sa kompletne píšu, hovoria a počúvajú na počítačoch. Pri hovorení je študent na videohovore s osobou priamo v Anglicku a je testovaný z rôznych tém. Je to po prvýkrát, čo sa hovorená časť dostala na internet, doteraz musel byť testujúci prítomný.


V tento deň tu bude testy písať 7 študentov. Kým všetci sedia v čakárni, Tanicka, naša milá riaditeľka, mi vysvetlila, aký náročný je proces IELTS. "Všetko musí byť pre všetkých rovnaké. Dokonca aj keď má ceruzka inú farbu, mohlo by sa to považovať za diskrimináciu." Povedala. Vytvorenie centra IELTS, ako je toto, si vyžaduje veľa odhodlania a času a, samozrejme, veľa peňazí.


Ešte v čakárni sa kandidáti zhodli, že robiť test na počítačoch je veľmi vzrušujúce, dokonca efektné. Na otázku, či sú nervózni, všetci odpovedali veľmi hlasno nie! Pred oficiálnym začiatkom, ktorý bol o deviatej, im boli prečítané inštrukcie a potom sa test mohol začať!


Recent Posts

See All

Comments


Naši študenti, náš tím, naša komunita.

bottom of page