V skratke o nás:
  • 378 tried
  • 1400 študentov
  • slovenskí a zahraniční lektori
  • spolupráca s Britskou radou
  • spolupráca s Cambridgeskou univerzitou
  • tvrdá práca aj príjemná atmosféra
  • máme radi jedlo :-)