Sme oficiálne prípravnéskúškové centrum pre medzinároné skúšky z anglického jazyka.
Spolupracujeme na výskume a vývoji testov ako "research partner" pre Cambridge Assessment a Oxford University Press. 
Všetky skúšky organizujeme v spolupráci s British CouncilŽilinskou univerzitou. 

 

 

Máme dlhoročné a komplexné skúsenosti s cambridgeskými skúškami a s prípravou študentov na ich úspešné zvládnutie, úspešnosť našich študentov presahuje 97% hranicu.  


Skúšky Cambridge Assessment a akademická skúška IELTS sú najrozšírenejšími jazykovými skúškami,uznávané univerzitami, medzinárodnými organizáciami, zamestnávateľmi, imigračnými úradmi a ďalšími úradmi po celom svete. 

Medzinárodnou skúškou z angličtiny si otvárate dvere do výmenných pobytov (stredné školy aj univerzity), ktoré podporuje EÚ. Zvyšujete si kvalifikáciu a šance na prijatie na prestížne školy, pracovné stáže a miesta.

 

Skúšky ponúkame výlučne našim študentom, skúšku IELTS ponúkame aj externým kandidátom. 

 

Informácie o skúškach:

Ing. Katarína konečná

tel.: 0918 897436 (kancelária školy)

E-mail: info@languagepartner.eu

Pretest Cambridge
Prehlásenia na podpis (až deň pred skúškou)
Pretest Oxford
Termíny skúšok 2022:

YLE Starters, Movers, Flyers:
27.3.2022 (nedeľa)
 
A2 Key/ B1 Preliminary:
26.3.2022 (sobota)

B2 First:
26.3.2022 (sobota)

C1 Advanced

26.3.2022 (sobota)


Prípravné workshopy na skúšky: 
1.marca 2022: úrovne B1, B2 a C1
(od 8:00 – 12:00)

2. marca 2022: úrovne A2 Key a A2 Flyers (od 8:00 – 12:00)

3. marca 2022: úrovne Starters a Movers (od 8:00 – 12:00).

Music