top of page

Sme oficiálne prípravnéskúškové centrum pre medzinároné skúšky z anglického jazyka.
Spolupracujeme na výskume a vývoji testov ako "research partner" pre Cambridge Assessment a Oxford University Press. Všetky skúšky organizujeme v spolupráci s British CouncilŽilinskou univerzitou. 

 

Termíny skúšok 2023/2024

YLE Starters, Movers, Flyers (viac informácií a prihlášku nájdete +TU)
26.3.2023 (nedeľa)
80 EUR
 
A2 Key/ B1 Preliminary, (viac informácií a prihlášku nájdete +TU)
25.3.2023 (sobota)
120 EUR

B2 First, (viac informácií a prihlášku nájdete +TU)
6.5.2023 (sobota)
200 EUR


IELTS Academic Test:
6.5.2023 (sobota), cena 217 EUR
Prihláška na skúšku (priamo cez stránku British Council +TU).


IELTS Academic PRE-Test:
12.5.2023 (piatok)/10 miest a 13.5.2023 (sobota)/10 miest, cena 0,- EUR
Prihláška na pre-test +TU
Čo je to IELTS pre-test a prečo je poskytovaný zdarma?


Celoročný harmonogram ku skúškam nájdete +TU. 

YLE: Starters, Movers, Flyers

Skúšky pre deti YLE: Pre-A1 Starters, A1 Movers a A2 Flyers

 

Medzinárodné testy Cambridgeskej univerzity pre deti YLE sa v našej škole konajú vždy na jar v marci. Mnohí už viete, čo skúška pre deti/mladých znamená, ako vie zmeniť pohľad mladého študenta na vzdelanie. 

 

Skúšky Cambridge oceňujú úsilie detí a rozvíjajú ich pozitívny vzťah k učeniu sa anglického jazyka. Testy poskytujú jemnú, ale systematickú formu testovania z cudzieho jazyka. Pokrývajú všetky štyri jazykové zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Testy sú priamo prepojené na Spoločný európsky rámec jazykov vydaný Radou Európy, čo znamená, že rodičia, učitelia aj žiaci môžu sledovať skutočné napredovanie detí smerom k medzinárodne uznávaným kvalifikáciám.

Termín skúšok: 26.3.2023 (nedeľa)

Ukončenie prihlasovania na skúšky: 10.2.2023

Cena pre študentov Language: 80 EUR

Cena pre externých kandidátov: 100 EUR

Slovnú zásobu ku skúškam nájdete +TU. 

Prípravné workshopy: 15.2.2023 (pre skúšky STARTERS a MOVERS) & 16.2.2023 (skúška FLYERS), ospravedlnenky do školy budú vystavené automaticky. Študenti si budú môcť vyskúšať dva testy a jednu ústnu skúšku. Prvý test bude v skupinách, študenti sa naučia triky a tipy. Druhý test individuálne. Prosíme, zabaľte si dostatok desiaty. Vodu a malinovku budeme podávať v kuchynke. Cena: 30 EUR/študent/EduPage.
Čas: (8:00-12:00)
Registrácia a príchod: 7:45-8:00
Začiatok: 8:00
Koniec: 12:00

Prihláška na workshop (prosíme uviesť meno a priezvisko študenta): info@languagepartner.eu

A2 Key a B1 Preliminary

Medzinárodné testy Cambridgeskej univerzity pre mládež na úrovni A2 a B1 sa v našej škole konajú vždy na jar v marci. Mnohí už viete, čo skúška pre deti/mladých znamená, ako vie zmeniť pohľad mladého študenta na vzdelanie. 

 

Skúšky Cambridge oceňujú úsilie detí a rozvíjajú ich pozitívny vzťah k učeniu sa anglického jazyka. Testy poskytujú jemnú, ale systematickú formu testovania z cudzieho jazyka. Pokrývajú všetky štyri jazykové zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Testy sú priamo prepojené na Spoločný európsky rámec jazykov vydaný Radou Európy, čo znamená, že rodičia, učitelia aj žiaci môžu sledovať skutočné napredovanie detí smerom k medzinárodne uznávaným kvalifikáciám.

Termín skúšok: 25.3.2023 (sobota)

Ukončenie prihlasovania na skúšky: 10.2.2023

Cena pre študentov Language: 120 EUR

Cena pre externých kandidátov: 140 EUR

Slovnú zásobu ku skúške A2 Key nájdete +TU.

Slovnú zásobu ku skúške B1 Preliminary nájdete +TU. 

Prípravné workshopy: 16.2.2023 (skúška A2 Key) a 17.2.2023 (skúška B1 Preliminary), ospravedlnenky do školy budú vystavené automaticky. Študenti si budú môcť vyskúšať dva testy a jednu ústnu skúšku. Prvý test bude v skupinách, študenti sa naučia triky a tipy. Druhý test individuálne. Prosíme, zabaľte si dostatok desiaty. Vodu a malinovku budeme podávať v kuchynke. Cena: 30 EUR/študent/EduPage.
Čas: (8:00-12:00)
Registrácia a príchod: 7:45-8:00
Začiatok: 8:00
Koniec: 12:00, u B1 kandidátov sa môže čas predĺžiť o hodinku. 

Prihláška na workshop (prosíme uviesť meno a priezvisko študenta): info@languagepartner.eu

B2 First (maturitný stupeň)

Medzinárodné testy Cambridgeskej univerzity pre mládež na úrovni B2 sa v našej škole konajú vždy na jar v marci alebo v máji. Mnohí už viete, čo skúška pre deti/mladých znamená, ako vie zmeniť pohľad mladého študenta na vzdelanie. Úroveň B2 je už maturitná úroveň, najlepší kandidáti môžu získať úroveň C1. 

 

Skúšky Cambridge oceňujú úsilie detí a rozvíjajú ich pozitívny vzťah k učeniu sa anglického jazyka. Testy poskytujú jemnú, ale systematickú formu testovania z cudzieho jazyka. Pokrývajú všetky štyri jazykové zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Testy sú priamo prepojené na Spoločný európsky rámec jazykov vydaný Radou Európy, čo znamená, že rodičia, učitelia aj žiaci môžu sledovať skutočné napredovanie detí smerom k medzinárodne uznávaným kvalifikáciám.

Termín skúšok: 6.5.2023 (sobota)

Ukončenie prihlasovania na skúšky: 15.2.2023

Cena pre študentov Language: 200 EUR

Cena pre externých kandidátov: 240EUR

Prípravný workshop: 17.2.2023, ospravedlnenky do školy budú vystavené automaticky. Študenti si budú môcť vyskúšať dva testy a jednu ústnu skúšku. Prvý test bude v skupinách, študenti sa naučia triky a tipy. Druhý test individuálne. Prosíme, zabaľte si dostatok desiaty. Vodu a malinovku budeme podávať v kuchynke. Cena: 30 EUR/študent/EduPage.
Čas: (8:00-13:00)
Registrácia a príchod: 7:45-8:00
Začiatok: 8:00
Koniec: 13:00

Prihláška na workshop (prosíme uviesť meno a priezvisko študenta): info@languagepartner.eu

B2 Predtestovanie IELTS/Trial IELTS

 

Jazyková škola Language&Partner v Trenčíne je partnerom Britskej rady v oblasti medzinárodného testovania v angličtine. Na viaceré medzinárodné skúšky študentov nielen pripravujeme, ale testy sa konajú priamo v našej škole.

 

Od januára 2019 sa naša škola aktívne zapája aj do výskumu v oblasti testovania a študenti môžu absolvovať medzinárodnú skúšku zdarma ako súčasť predtestovania. Nové testové materiály je totiž potrebné pripraviť tak, aby presne a spravodlivo odmerali úroveň študentov.

 

Predtestovanie zabezpečuje zvyšovanie kvality testovacích materiálov. Výhodou je, že kandidát môže zistiť na akej úrovni sa nachádza a precvičiť si medzinárodnú skúšku za reálnych podmienok. Študenti tak zistia, v ktorej oblasti sa potrebujú zdokonaliť a zvýši sa ich sebaistota a sebavedomie.

 

 

Nasledujúci predtest:  IELTS Academic 

Termíny: 12.5.2023 (piatok) a 13.5. 2023 (sobota)

Počet voľných miest: 10 voľných miest v piatok, 10 voľných miest v sobotu

Podmienky: minimálna úroveň B1

Prihláška: online, prihlasovanie otvorené

 

Program:

08:30 - 9:00:    registrácia

09:00 - 9:40:    listening

09:40 - 10:40:  reading

10:40 - 11:40:  writing, koniec skúšky.

 

Výsledky: do mesiaca, testy sa opravujú v Cambridge, UK.

Music
YLE
A2 B1
B2 First
IELTS Trial
bottom of page