Sme oficiálne prípravnéskúškové centrum pre medzinároné skúšky z anglického jazyka.
Spolupracujeme na výskume a vývoji testov ako "research partner" pre Cambridge Assessment a Oxford University Press. 
Všetky skúšky organizujeme v spolupráci s British CouncilŽilinskou univerzitou. 

 

 

Máme dlhoročné a komplexné skúsenosti s cambridgeskými skúškami a s prípravou študentov na ich úspešné zvládnutie, úspešnosť našich študentov presahuje 97% hranicu.  


Skúšky Cambridge Assessment a akademická skúška IELTS sú najrozšírenejšími jazykovými skúškami,uznávané univerzitami, medzinárodnými organizáciami, zamestnávateľmi, imigračnými úradmi a ďalšími úradmi po celom svete. 

Medzinárodnou skúškou z angličtiny si otvárate dvere do výmenných pobytov (stredné školy aj univerzity), ktoré podporuje EÚ. Zvyšujete si kvalifikáciu a šance na prijatie na prestížne školy, pracovné stáže a miesta.

 

Skúšky ponúkame výlučne našim študentom, skúšku IELTS ponúkame aj externým kandidátom. 

 

Informácie o skúškach:

Ing. Katarína konečná

tel.: 0918 897436 (kancelária školy)

E-mail: info@languagepartner.eu

Termíny skúšok 2022:

YLE Starters, Movers, Flyers:
26.3.2023 (nedeľa)
 
A2 Key/ B1 Preliminary:
25.3.2023 (sobota)

B2 First/C1 Advanced
6.5.2023 (sobota)


IELTS Academic Test:
14.01.2023 (sobota) - skúška
08.12.2022 - posledný deň prihlasovania, ukončenie registrácie, pri registrácii vyberte "Trenčín" ako miesto konania

Prípravné workshopy na skúšky: 
budú upresnené neskôr
Music