top of page

Sme oficiálne prípravnéskúškové centrum pre medzinároné skúšky z anglického jazyka.
Spolupracujeme na výskume a vývoji testov ako "research partner" pre Cambridge Assessment a Oxford University Press. Všetky skúšky organizujeme v spolupráci s British CouncilŽilinskou univerzitou.


Organizujeme medzinárodné skúšky pre svojich študentov. Informácie pre záujemcov o skúšky, ktorí nie sú študentmi našej školy nájdete +TU. 

Pozrite si ako na seba jednotlivé skúšky a úrovne nadväzujú +TU. 

 

Termíny skúšok 2023/2024

YLE Starters, Movers, Flyers (viac informácií a prihlášku nájdete +TU)
24.3.2024 (nedeľa)
Cena pre študentov školy: 85 EUR
Cena pre externých študentov: 100 EUR
 
A2 Key/ B1 Preliminary, (viac informácií a prihlášku nájdete +TU)
23.3.2024 (sobota)
Cena pre študentov školy: 125 EUR
Cena pre externých študentov: 140 EUR

B2 First, (viac informácií a prihlášku nájdete +TU)
23
.3.2024 (sobota)
Cena pre študentov školy: 200 EUR
Cena pre externých študentov: 240 EUR

IELTS Academic Test:
3.február 2024 (sobota), cena 230 EUR
10 miest paper-based exams; 8 miest computer-based exams
Prihláška na skúšku (priamo cez stránku British Council +TU).


IELTS Academic TRIAL:
17.10.2023 - plne obsadená, 0 voľných miest
18.10.2023 - plne obsadená, 0 voľných miest
19.10.2023 - plne obsadená, 0 voľných miest
20.10.2023 - plne obsadená, 0 voľných miest

Prihláška na pre-test +TU
Čo je to IELTS pre-test a prečo je poskytovaný zdarma, respektíve za administratívny poplatok?


Celoročný harmonogram ku skúškam nájdete +TU. 

YLE: Starters, Movers, Flyers

Skúšky pre deti YLE: Pre-A1 Starters, A1 Movers a A2 Flyers

 

Medzinárodné testy Cambridgeskej univerzity pre deti YLE sa v našej škole konajú vždy na jar v marci. Mnohí už viete, čo skúška pre deti/mladých znamená, ako vie zmeniť pohľad mladého študenta na vzdelanie. 

 

Skúšky Cambridge oceňujú úsilie detí a rozvíjajú ich pozitívny vzťah k učeniu sa anglického jazyka. Testy poskytujú jemnú, ale systematickú formu testovania z cudzieho jazyka. Pokrývajú všetky štyri jazykové zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Testy sú priamo prepojené na Spoločný európsky rámec jazykov vydaný Radou Európy, čo znamená, že rodičia, učitelia aj žiaci môžu sledovať skutočné napredovanie detí smerom k medzinárodne uznávaným kvalifikáciám.

Termín skúšok: 24.3.2024 (nedeľa)

Ukončenie prihlasovania na skúšky: 19.1.2024

Cena pre študentov Language: 85 EUR

Cena pre externých kandidátov: 100 EUR

Slovnú zásobu ku skúškam nájdete +TU. 

Prípravné workshopy: 28.2.2024 (pre skúšky STARTERS a MOVERS) & 29.2.2023 (skúška FLYERS), ospravedlnenky do školy budú vystavené automaticky. Študenti si budú môcť vyskúšať dva testy a jednu ústnu skúšku. Prvý test bude v skupinách, študenti sa naučia triky a tipy. Druhý test individuálne. Prosíme, zabaľte si dostatok desiaty. Vodu a malinovku budeme podávať v kuchynke. Cena: 35 EUR/študent/EduPage, externí študenti 60 EUR/faktúra. 
Čas: (8:00-12:00)
Registrácia a príchod: 7:45-8:00
Začiatok: 8:00
Koniec: 12:00

Prihláška na workshop (prosíme uviesť meno a priezvisko študenta): info@languagepartner.eu

A2 Key a B1 Preliminary

Medzinárodné testy Cambridgeskej univerzity pre mládež na úrovni A2 a B1 sa v našej škole konajú vždy na jar v marci. Mnohí už viete, čo skúška pre deti/mladých znamená, ako vie zmeniť pohľad mladého študenta na vzdelanie. 

 

Skúšky Cambridge oceňujú úsilie detí a rozvíjajú ich pozitívny vzťah k učeniu sa anglického jazyka. Testy poskytujú jemnú, ale systematickú formu testovania z cudzieho jazyka. Pokrývajú všetky štyri jazykové zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Testy sú priamo prepojené na Spoločný európsky rámec jazykov vydaný Radou Európy, čo znamená, že rodičia, učitelia aj žiaci môžu sledovať skutočné napredovanie detí smerom k medzinárodne uznávaným kvalifikáciám.

Termín skúšok: 23.3.2024 (sobota)

Ukončenie prihlasovania na skúšky: 19.1.2024

Cena pre študentov Language: 125 EUR

Cena pre externých kandidátov: 140 EUR

Slovnú zásobu ku skúške A2 Key nájdete +TU.

Slovnú zásobu ku skúške B1 Preliminary nájdete +TU. 

Prípravné workshopy: 29.2.2024 (skúška A2 Key) a 1.3.2024 (skúška B1 Preliminary), ospravedlnenky do školy budú vystavené automaticky. Študenti si budú môcť vyskúšať dva testy a jednu ústnu skúšku. Prvý test bude v skupinách, študenti sa naučia triky a tipy. Druhý test individuálne. Prosíme, zabaľte si dostatok desiaty. Vodu a malinovku budeme podávať v kuchynke. Cena: 40 EUR/študent/EduPage, externí kandidáti 70 EUR/faktúra. 
Čas: (8:00-12:00)
Registrácia a príchod: 7:45-8:00
Začiatok: 8:00
Koniec: 12:00, u B1 kandidátov sa môže čas predĺžiť o hodinku. 

Prihláška na workshop (prosíme uviesť meno a priezvisko študenta): info@languagepartner.eu

B2 First (maturitný stupeň)

Medzinárodné testy Cambridgeskej univerzity pre mládež na úrovni B2 sa v našej škole konajú vždy na jar v marci alebo v máji. Mnohí už viete, čo skúška pre deti/mladých znamená, ako vie zmeniť pohľad mladého študenta na vzdelanie. Úroveň B2 je už maturitná úroveň, najlepší kandidáti môžu získať úroveň C1. 

 

Skúšky Cambridge oceňujú úsilie detí a rozvíjajú ich pozitívny vzťah k učeniu sa anglického jazyka. Testy poskytujú jemnú, ale systematickú formu testovania z cudzieho jazyka. Pokrývajú všetky štyri jazykové zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Testy sú priamo prepojené na Spoločný európsky rámec jazykov vydaný Radou Európy, čo znamená, že rodičia, učitelia aj žiaci môžu sledovať skutočné napredovanie detí smerom k medzinárodne uznávaným kvalifikáciám.

Termín skúšok: 23.3.2024 (sobota)

Ukončenie prihlasovania na skúšky: 19.1.2024

Cena pre študentov Language: 200 EUR

Cena pre externých kandidátov: 240EUR

Prípravný workshop: 1.3.2024, ospravedlnenky do školy budú vystavené automaticky. Študenti si budú môcť vyskúšať dva testy a jednu ústnu skúšku. Prvý test bude v skupinách, študenti sa naučia triky a tipy. Druhý test individuálne. Prosíme, zabaľte si dostatok desiaty. Vodu a malinovku budeme podávať v kuchynke. Cena: 40 EUR/študent/EduPage, externí kandidáti 70 EUR/faktúra. 
Čas: (8:00-13:00)
Registrácia a príchod: 7:45-8:00
Začiatok: 8:00
Koniec: 13:00

Prihláška na workshop (prosíme uviesť meno a priezvisko študenta): info@languagepartner.eu

B2 Predtestovanie IELTS/Trial IELTS

 

Jazyková škola Language&Partner v Trenčíne je partnerom Britskej rady v oblasti medzinárodného testovania v angličtine. Na viaceré medzinárodné skúšky študentov nielen pripravujeme, ale testy sa konajú priamo v našej škole.

 

Od januára 2019 sa naša škola aktívne zapája aj do výskumu v oblasti testovania a študenti môžu absolvovať medzinárodnú skúšku zdarma ako súčasť predtestovania. Nové testové materiály je totiž potrebné pripraviť tak, aby presne a spravodlivo odmerali úroveň študentov.

 

Predtestovanie zabezpečuje zvyšovanie kvality testovacích materiálov. Výhodou je, že kandidát môže zistiť na akej úrovni sa nachádza a precvičiť si medzinárodnú skúšku za reálnych podmienok. Študenti tak zistia, v ktorej oblasti sa potrebujú zdokonaliť a zvýši sa ich sebaistota a sebavedomie.

 

 

Nasledujúci predtest:  IELTS Academic 

Termíny:

17.10.2023 - plne obsadená, 0 voľných miest

18.10.2023 - plne obsadená, 0 voľných miest

19.10.2023 - plne obsadená, 0 voľných miest

20.10.2023 - plne obsadená, 0 voľných miest

Podmienky: minimálna úroveň B1

Prihláška: online, prihlasovanie otvorené. Prihlásiť sa môžete +TU. 

 

Program:

08:30 - 9:00:    registrácia

09:00 - 9:40:    listening

09:40 - 10:40:  reading

10:40 - 11:40:  writing, koniec skúšky.

 

Výsledky: do mesiaca, testy sa opravujú v Cambridge, UK.

YLE
A2 B1
B2 First
IELTS Trial
bottom of page