Firemné vzdelávanie - anglický jazyk

Otvárame nové kurzy anglického jazyka pre firemných klientov v Trenčíne pod vedením skúsených pedagógov z Veľkej Británie, Nového Zélandu a Škótska. Kurz je vhodný aj ako doplnok k dlhodobému firemnému vzdelávaniu.

 

Najdôležitejšie informácie

Pracovná angličtina & angličtina v praxi, zameriame sa výlučne na praktickú angličtinu, ktorú daná skupina študentov potrebuje v práci. Príkladom môže byť skupina 4 pracovníkov z finančného oddelenia, ktorí sa zamerajú na komunikáciu s využitím praktickej slovnej zásoby z účtovno-finančnej oblasti. 

Vstupný aj výstupný test, stanovenie úrovne pomôže každému účastníkovi presne zmerať jeho štartovaciu úroveňa ako aj pokrok, ktorý urobil 

 

Cieľ osobného vyučovania: konverzácia. Hodiny sú zamerané výlučne na konverzáciu a nácvik hovorenia, takto pomôžeme každému študentovi získať sebadôveru a odvahu komunikovať.

 

Online vyučovanie je zamerané na zdokonalenie formálnej písomnej korešpondencie. Pozostáva z obchodných zadaní, ktorých vypracovanie bude vyžadovať približne 10 vyučovacích hodín online a v tempe, ktoré študentovi vyhovuje. 

Každý účastník získava certifikát o absolvovaní kurzu, odporúčanie na vhodný medzinárodný test a ďalšie profesionálne vzdelávanie v angličtine.

Cena kurzu (udaná bez DPH): 490 EUR

  • 20 vyučovacích hodín s lektormi, 10 vyučovacích hodín online

  • v skupine môžu byť 1 – 4 študenti

  • vyučovanie u klienta alebo u nás v škole

  • cena je stanovená ako celková cena kurzu (nie cena na osobu)

  • v cene sú všetky študijné materiály, online slovník a nahrávky.

Prihlášky na kurz a informácie: Mgr. Lucia Baginová, tajomníčka školy: info@languagepartner.eu, 0918 897436.