top of page
Search

Delicious Memories

Some of my favorite childhood memories locate here, in Language and Partner. You wouldn't believe when i tell you that they are the food memories. You read that right, from little treats evry lesson to the pizza delivery, the food and snacks in LP are definitely one of my favorite parts of this cosy school.


You see, we can get popcorn on the break in the middle of the lesson, but that's no secret, everybody here knows it. Also the cart-of-a-shop and it's famous Papita's, it is all a part of our weekly vacation to LP. If you're lucky enough you might as well encounter some special events held by special teachers, such as: decorating gingerbread on Christmas (this year held by Paul the best gingerbread in the world), pizza delivery, chocolate surprise on the table (mainly at Tatianka's) and much more. And then there are those whole-school events for example hot chocolate on christmas, but my absolute favourite and the most significant of them all - The Pancake Day.

The Pancake day or The Pancake week as some may know it was a tradition my heart will never forget. Ever since I have been coming to the lessons each week (which is plenty of time, I´m old), nothing made my day more than realizing that it was The Day.


The Pancake day was a day when, you might have guessed it, we ate pancakes. A certain week of the year some teachers-cooks put their golden hands to work and made pancakes for anyone who was willing to eat them. You could choose from yummy strawberry jam or Nutella to be spread on your pancake, then it was rolled and you were served a pancake, sometimes even with whipped cream.

And as it might seem as an quite uninteresting and ordinary event for some of you adults, tell me, as a child, wouldn´t you be just absolutely wonderstruck when after a long difficult day of counting, writing, reading, listening and thin


king you´d be met with a Nutella pancake? Well I would. I have been always in awe standing in the queue waiting for mine and always hoping the pancake day will be the next week. It could always make my day opening the door on LP and smell the odour of pancakes welcoming me.


Sadly, the tradition has died down around the time of the Corona virus (or at least I´ve never heard of it anymore) and after the horrible lockdown, when we´ve came back it was never revived. So you will never get to feel the pancake joy we, the elderly, have felt, but do not worry dear reades, if you couldn´t participate before, there is an alternative! As mentioned before, last year on Christmas we have made and drank hot chocolate and it really has potential to become the new Pancake Day, what do you think? What would you like better? I definitely choose the pancakes, they have my heart but hot chocolate with marshmallows and singing Christmas carols had made my december nicer and kept me warm at least in my heart when outside was freezing. However I have not lost hope just yet and am still dreaming of the pancakes, waiting if I will ever again be welcomed with that smell at the door...Jedni z mojich najobľúbenejších spomienok na detstvo sa nachádzajú práve tu, v Language and Partner. Neuveríte, keď vám poviem, že sú to spomienky na jedlo. Čítate správne, od malých pochúťok na každej hodine až po donášku pizze, jedlo a občerstvenie v LP sú určite jednou z mojich najobľúbenejších častí tejto útulnej školy.

Viete, popcorn si môžeme kúpiť o prestávke uprostred vyučovacej hodiny, ale to nie je žiadne tajomstvo, všetci to tu vedia. Takisto aj obchod na vozíčku a jej slávne Papity to všetko je súčasťou našich týždenných výprav do LP. Ak budete mať šťastie, môžete sa stretnúť aj so špeciálnymi akciami, ktoré organizujú špeciálni učitelia, ako napríklad: zdobenie medovníkov na Vianoce (tento rok organizoval Paul najlepšie medovníky na svete), donáška pizze, čokoládové prekvapenie na stole (hlavne u Tatianky) a mnoho ďalšieho.

A potom sú tu tie celoškolské akcie, napríklad horúca čokoláda na Vianoce, ale moja úplne najobľúbenejšia a najvýznamnejšia zo všetkých - Deň Palaciniek.

Palacinkový deň alebo Palacinkový týždeň, ako ho možno niektorí poznajú, bola tradícia, na ktorú moje srdce nikdy nezabudne. Odkedy som každý týždeň chodila na vyučovanie (čo je dosť času, som stará), nič mi nespravilo väčšiu radosť ako zistenie, že je to onen deň.

Deň palaciniek bol deň, keď sme, ako ste možno už uhádli, jedli palacinky. Istý týždeň v roku niektorí učitelia-kuchári priložili svoje zlaté ruky k dielu a pripravili palacinky pre každého, kto bol ochotný ich zjesť. Mohli ste si vybrať z lahodného jahodového džemu alebo Nutelly, potom sa zrolovala a podávala sa vám palacinka, niekedy aj so šľahačkou.

A keďže sa to niektorým dospelým môže zdať ako celkom nezaujímavá a obyčajná udalosť, povedzte mi, či by ste ako dieťa neboli úplne ohromení, keď by ste po dlhom náročnom dni počítania, písania, čítania, počúvania a premýšľania dostali palacinku s Nutellou? No, ja áno. Vždy som bola v úžase, keď som stála v rade a čakala na tú svoju a vždy som dúfala, že palacinkový deň bude už tento týždeň. Vždy mi to mohlo spríjemniť deň, keď som otvorila dvere na LP a zacítila vôňu palaciniek, ktorá ma privítala.

Žiaľ, táto tradícia zanikla v čase Coronavírusu (alebo aspoň ja som o nej už nikdy nepočula) a po hroznej karanténe, keď sme sa vrátili, sa už nikdy neobnovila. Takže už nikdy nezažijete tú palacinkovú radosť, ktorú sme pociťovali my, starší, ale nebojte sa, milí čitatelia, ak ste sa nemohli zúčastniť skôr, je tu alternatíva! Minulý rok na Vianoce , ako som už spomínala, sme robili a pili horúcu čokoládu a naozaj to má potenciál stať sa novým palacinkovým dňom, čo myslíte? Čo by sa vám páčilo viac? Ja si určite vyberám palacinky, majú moje srdce, ale horúca čokoláda s marshmallows a spievanie vianočných kolied mi spríjemnili december a zahriali ma aspoň pri srdci, keď vonku mrzlo. Ešte som však nestratila nádej, stále snívam o palacinkách a čakám, či ma ešte niekedy privíta tá vôňa pri dverách...

Comentarios


Naši študenti, náš tím, naša komunita.

bottom of page