top of page

Pre-Primary

Deti, ktoré navštevujú materskú školu

ročník 01, odporúčaný vek 4/5 rokov

ročník 02, odporúčaný vek: predškoláci

 

Vyučujúci: slovenské lektorky a konverzácie anglickí lektori

 

Vzdelávacie ciele:

01: Jolly Phonics, 1. ročník, anglická abeceda, deti sa učia čítať a písať. Čítanie anglických kníh a aktivity. Všetky deti zároveň preberajú učebnicu, ktorá sa venuje gramatike a slovnej zásobe hravou formou.

 

02: Jolly Phonics, 2. ročník, deti už vedia abecedu, učíme sa čítať a slabikovať, postupne čítame celé slová, zdokonaľujeme písanie. Všetky deti zároveň preberajú učebnicu, ktorá nadväzuje slovnou zásobou a gramatikou na prvý ročník.

0

Primary

Študenti ZŠ, ročníky 1.- 6.

Zápisné 10 EUR/dieťa, mesačné školné 40 EUR (suma za vyuč. hodinu je 5EUR, mesačná platba je vypočítaná pre každú skupinu osobitne podľa reálnych dní). 

Year 1, študenti 1. ročníka ZŠ, priebežné hodnotenie žiakov, na konci ročníka deti nepíšu postupový test, automaticky postupujú do nasledujúceho ročníka

 

Year 2, študenti 2. ročníka ZŠ, priebežné hodnotenie žiakov, na konci ročníka deti nepíšu postupový test, automaticky postupujú do nasledujúceho ročníka

Year 3, študenti 3. ročníka ZŠ, priebežné hodnotenie žiakov, študenti na konci ročníka píšu postupový test YLE Starters, Cambridge. 

Year 4, študenti 4. ročníka ZŠ, priebežné hodnotenie žiakov, študenti na konci ročníka píšu postupový test YLE Starters, Cambridge. Niektorým študentom môžeme odporúčať už skúšku YLE Movers. K bežnej učebnici už pribudne povinná literatúra v angličtine. 

Year 5, študenti 5. ročníka ZŠ, priebežné hodnotenie žiakov, študenti na konci ročníka píšu postupový test YLE Movers, Cambridge. Niektorým študentom môžeme odporúčať už skúšku YLE Flyers. K bežnej učebnici už pribudne povinná literatúra v angličtine a základy matematiky, kritického myslenia a rétoriky. 

Year 6, študenti 6. ročníka ZŠ, priebežné hodnotenie žiakov, študenti na konci ročníka píšu postupový test YLE Flyers, Cambridge. K bežnej učebnici už pribudne povinná literatúra v angličtine, základy matematiky, kritického myslenia, rétoriky a písanie v angličtine. 

Vzdelávacie ciele:

1. Naučiť študentov kreatívnemu pristupovaniu k riešeniu úloh a komunikácie.

2. Naučiť študentov kolaborácii a práci v tímoch.

3. Osvojiť si prítomný, minulý a základy predprítomného času. Dokázať vyjadriť budúcnosť. 

4. Naučiť študentov opísať obrázky a vytvoriť príbeh v angličtine. Študenti dokážu vyjadriť logickú súslednosť a využívajú prídavné mená, príslovky a spojky. 

5. Osvojiť si základné testové techniky (rýchle čítanie, zameranie sa na kľúčové slová, písanie pod časovým stresom.)

6. Predstaviť študentom literatúru ako zdroj slovnej zásoby, fantázie a spájania reality s príbehmi.

7. Naučiť študentov komunikovať o základných veciach s anglicky hovoriacimi lektormi, študenti považujú prízvuky rôznych lektorov za prirodzené a dokážu reagovať na ich otázky. 

8. Študenti sa učia byť zodpovednými za ich učenie, vedia sa ohodnotiť a vedia ohodnotiť spolužiakov. Vyjadrujú sa tak, aby nezranili city druhých. 

 1.- 6.

Secondary

Študenti ZŠ, ročníky 7.-9. + gymnáziá a stredné školy, ročníky 1.-2.

Zápisné 10 EUR/dieťa, mesačné školné 40 EUR, učebnice podľa triedy. 

Year 7, študenti 7. ročníka ZŠ, priebežné hodnotenie žiakov, na konci ročníka študenti absolvujú A2 Key Cambridge test. K bežnej učebnici angličtiny pribudne písanie príbehu, emailovej korešpondencie, práca v tímoch, žiaci sa učia hodnotiť spolužiakov aj seba, literatúra v angličtine, základy predmetov ako je matematika, fyzika, biológia, história, atď. 

Year 8, študenti 8. ročníka ZŠ, priebežné hodnotenie žiakov, na konci ročníka študenti absolvujú B1 Preliminary Cambridge test. K bežnej učebnici angličtiny pribudne písanie (formálna korešpondencia, príbeh, základy eseje), práca v tímoch, žiaci sa učia hodnotiť spolužiakov aj seba, literatúra v angličtine, základy predmetov ako je matematika, fyzika, biológia, história, atď. 

Year 9, študenti 9. ročníka ZŠ, priebežné hodnotenie žiakov, na konci ročníka študenti absolvujú B1 Preliminary/B2 First Cambridge test. K bežnej učebnici angličtiny pribudne písanie (formálna korešpondencia, esej, využívanie argumentácie), rétorika a techniky presviedčania, žiaci sa učia hodnotiť spolužiakov aj seba, literatúra v angličtine, základy predmetov ako je matematika, fyzika, biológia, história, atď. 

Year 10, študenti 1.ročníka gymnáziá/stredné školy, priebežné hodnotenie žiakov, na konci ročníka študenti absolvujú B2 First Cambridge test. K bežnej učebnici angličtiny pribudne písanie esejí, marketingová komunikácia, rétorika a techniky presviedčania, žiaci sa učia hodnotiť spolužiakov aj seba, literatúra v angličtine, základy predmetov ako je matematika, fyzika, biológia, história, atď. 

Year 11, študenti 2. ročníka ZŠ, priebežné hodnotenie žiakov, na konci ročníka študenti absolvujú B2 First/ C1 Advanced Cambridge test. K bežnej učebnici angličtiny pribudne písanie (esej, literatúra, marketingové nástroje), rétorika a techniky presviedčania, žiaci sa učia hodnotiť spolužiakov aj seba, literatúra v angličtine, základy predmetov ako je matematika, fyzika, biológia, história, atď. 

 7.-11.

1.-6.
7-11

College

Študenti gymnázia a stredných škôl

Year 12, študenti 3. ročníka gymnázií a stredných škôl

Year 13, študenti 4. ročníka gymnázií a stredných škôl

Zápisné 10 EUR/dieťa, mesačné školné 40 EUR, učebnice podľa triedy. 

Posledné dva ročníky sa študenti špecializujú na medzinárodné testy podľa potrieb: C1/C2 Cambridge, IELTS academic, TOEFL alebo štátnu jazykovú skúšku. 

Okrem jazykovej prípravy na záverečné testy sa venujeme akademickej angličtine: kritické čítanie, kritické písanie, využívanie sumarizácie, propaganda, marketingové texty a eseje. Aby študenti získali akademické odporúčanie na univerzity, musia odovzdať Extended Essay. Na Extended Essay pracujú s ich vedúcim (supervisor), ktorý ich podporuje a pomáha s celým procesom. 

Študenti majú poradenstvo v akademickej oblasti: štúdium v zahraničí, výber univerzity, napísanie motivačného listu, atď. 

12.-13.

12-13
bottom of page