top of page

1. ročník gymnáziá/stredné školy

Kurzy prebiehajú jeden deň v týždni, 2x45 minút v malých skupinách. Rozvrhy a cenník +TU. 

4./5. ročník - maturita

Kurzy prebiehajú jeden deň v týždni, 2x45 minút v malých skupinách. Rozvrhy a cenník +TU. 

2. ročník gymnáziá/stredné školy

Kurzy prebiehajú jeden deň v týždni, 2x45 minút v malých skupinách. Rozvrhy a cenník +TU. 

IELTS/Cambridge/univerzity v zahraničí

Kurzy prebiehajú jeden deň v týždni, 2x45 minút v malých skupinách. Rozvrhy a cenník +TU. 

3. ročník gymnáziá/stredné školy

Kurzy prebiehajú jeden deň v týždni, 2x45 minút v malých skupinách. Rozvrhy a cenník +TU. 

Extended Academic Essay Programme

Kurzy prebiehajú jeden deň v týždni, 2x45 minút v malých skupinách. Rozvrhy a cenník +TU. 

bottom of page