top of page

Korporátne kurzy angličtiny, francúzštiny a taliančiny.

 

Pri firemných kurzoch platia jasné pravidlá: za peniaze zamestnávateľa dodať kvalitné služby a splniť očakávania manežmentu a vedenia firmy. Kurzy sa špecializujú a cieľom je efektívna komunikácia v práci a s klientom. 

 

Nie sme najlacnejšia škola, ale stojíme si za našou ponukou a našou výhodou je 15-ročná tradícia a stály lektorský tím. Iba tí najlepší lektori dokážu systematicky nadväzovať a vyučovať efektívne. Firmy majú dve voľby: lacnejšiu a zadať prácu neskúsenej škole/samostatne pracujúcemu lektorovi (riziká sú - NEefektivita, NEsystém, NEmateriály, NEmotivácia), alebo zadájú jazykové vzdelávanie špecialistovi. Sme oficálne prípravné centrum Cambridgeskej univerzity a sme oficiálne skúškové centrum Britskej rady. Prešli sme mnohými auditmi a skúškami, chceme aj Vám dokázať, že sme najlepší! Každej firme poskytujeme zdarma ukážkové hodiny.

1. krok: 

analýza potrieb klienta

stanovenie cieľov

2. krok: 

jazykový audit

...tu je štart...

3. krok: 

vyučovanie a lektor a Váš cieľ je blízko

Každá firma je iná: veľkosťou, špecializáciou, okamžitou potrebou v jazykovej oblasti.
 
Na začiatku sa rozprávame s vedením firmy, s manažmentom a vedúcimi. Zistíme, čo potrebujú a kde majú slabiny. Stanovíme si spoločný cieľ a časový rozvrh. 
 
Firma má predstavu, ktorá skupina zamestnancov bude študovať. Môže to byť iba vedenie, senior manažment, ale aj pracovníci výroby, ktorí potrebujú podávať jednoduché správy svojmu vedeniu.
 
Je našou úlohou všetkých otestovať, aby sme vedeli, kde začíname a dokázali merať. Iba tak budeme vidieť, čo sme dokázali - čo dokázali ľudia Vašej firmy. Je dôležité vedieť, kde začíname. Samozrejmosťou je dôkladná správa o jazykovom audite. 

 

 

Firma a škola sa dohodnú na skupinách, na vhodnom čase vyučovania a úlohou školy je vybrať vhodných lektorov (napríklad pre pokročilých študentov je nevyhnutný "native speaker").
 
Vytvorí sa rozvrh, študenti a lektor sa zoznámia a začnú pracovať.
Prvá hodina je vždy zdarma a je ukážková, študenti môžu požiadať o výmenu lektora hneď na začiatku, alebo kedykoľvek počas kurzu. 

 

 

Napíšte nám, radi Vám poradíme...alebo volajte 0918-897436. 

Vaša správa bola úspešne odoslaná. Odpovieme Vám v priebehu dvoch pracovných dní. Ďakujeme.

bottom of page