top of page
Search

Everything in Life is Luck, D. Trump


"Everything in life is luck!" bola téma súťaže v písaní v mesiaci december. V dvoch vekových kategóriách súťažilo 10 našich študentov. Lístky na festival Pohodu boli určite motiváciou zapojiť sa.


Pri hodnotení mohla každá esej získať body za dodržanie zadania (dĺžka, téma), organizáciu práce, gramatiku a slovnú zásobu, myšlienky a originalitu. Kancelária školy priradila každej eseji číslo, aby bolo hodnotenie objektívne a nikto z lektorov, ktorí hodnotili, nevideli meno študenta. Eseje boli hodnotené nezávisle viacerými lektormi, ktorí pracovali samostatne. Ich výsledky potom tvorili priemer za každú esej.


Chcem sa poďakovať všetkým študentom, ktorí venovali drahocenný čas premýšľaniu a písaniu. Písaním argumentu ste podporili Vaše kritické myslenie, argumentáciu a organizáciu Vášho vyjadrovanie. Nebol to premrhaný čas, aj ak Vaša esej nebola práve tá víťazná. Všetky Vaše práce považujem za unikátne a vážim si, že ste podelili často o veľmi osobné príklady šťastia v živote.

Víťazom úprimne blahoželám, lístky na Pohodu vyhrávajú sl. Zuzka Pelechová a p. Matej Mráz.Ing. Mgr. Tatiana Šimuniová

riaditeľka školy

Comments


Naši študenti, náš tím, naša komunita.

bottom of page