top of page

English Writing Academy | Anglická akadémia písania

Module 1 | Who do you think you are?

 

Tento krátky online kurz je vhodný pre študentov vo veku 9 – 19 rokov, študenti sú rozdelení do pracovných tímov podľa veku.

 

 

Ako kurz prebieha?

Študenti absolvujú prvé online stretnutie, na ktorom je predstavená téma a písomné zadanie. Lektor poskytne všetky potrebné podklady a materiály, ktoré pomôžu absolventom rozmýšľať, plánovať písanie a napísať zadanie. Študenti, ktorí navštevujú našu školu si môžu následne materiály osobne vyzdvihnúť v kancelárii školy, nemusia si ich tlačiť doma. Študenti, ktorí sú z iných kútov Slovenska, si digitálne materiály môžu vytlačiť doma.

 

Nasledujúce dva týždne sa mladí spisovatelia venujú vypracovaniu prvej verzie ich zadania, túto odošlú lektorovi minimálne 5 dní pred druhým online stretnutím.

 

Na druhom online stretnutí bude lektor prakticky ukazovať, ako je možné vylepšiť kvalitu odovzdanej práce a každý študent získa spätnú väzbu k svojej práci. Následne majú absolventi týždeň na odovzdanie svojej finálnej verzie. Spätnú väzbu získajú vo forme videa s odporúčaním na vylepšenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 1: Who do you think you are?

Cieľom prvého zadania je zamyslieť sa na tým, kto som, aké mám vlastnosti, ako ma vidí moja rodina a moji kamaráti, priatelia. Následne napísať kreatívne predstavenie seba samého vo forme básne, komiksu, piesne, filmového scénara, Tik-Tok scénara alebo eseje, slohu.

 

Online stretnutia (aplikácia Teams, začiatok 19:00, dĺžka max. 60 min podľa veľkosti skupiny)

Študenti 9-13:             11.10.2021 a 25.10.2021

Študenti 14-16:           12.10.2021 a 26.10.2021

Študenti 17-19:           13.10.2021 a 27.10.2021

 

Prihláška: Kliknite +TU

(prihlášku prosíme odoslať najneskôr do 8.10.2021): 

Cena pre našich študentov:       20EUR/osoba

Cena pre externých študentov:  40EUR/osoba

Lektor: Ing. Mgr. Tatiana Simuniova, Med & anglický lektor

Writing Academy Steps
bottom of page