top of page

Letné kurzy a workshopy 2020

Príprava na cambridgeskú skúšku STARTERS, ktorá sa bude konať v septembri 2020. Tento workshop je aj pre deti, ktoré nie sú našimi študentmi a chcú si vyskúšať atmosféru v anglickej jazykovej škole. Celý deň s nami :-)
Informácie nájdete +TU.
Príprava na cambridgeskú skúšku FLYERS, ktorá sa bude konať v septembri 2020. Tento workshop je aj pre deti, ktoré nie sú našimi študentmi a chcú si vyskúšať atmosféru v anglickej jazykovej škole. Celý deň s nami :-)  Informácie nájdete +TU.
Príprava na cambridgeskú skúšku A1 Movers, ktorá sa bude konať v septembri 2020. Tento workshop je aj pre deti, ktoré nie sú našimi študentmi a chcú si vyskúšať atmosféru v anglickej jazykovej škole. Celý deň s nami :-)
Informácie nájdete +TU.
Príprava na cambridgeskú skúšku A2 Key (KET), ktorá sa bude konať 3.10.2020. Tento workshop je aj pre študentov, ktorí neboli naši klienti a chcú si vyskúšať atmosféru v anglickej jazykovej škole. 
Informácie nájdete +TU.
Príprava na cambridgeskú skúšku B1 Preliminary (PET), ktorá sa bude konať 3.10.2020. Tento workshop je aj pre študentov, ktorí neboli našimi klientmi a chcú si vyskúšať atmosféru v anglickej jazykovej škole. Informácie nájdete +TU.
Príprava na cambridgeskú skúšku B2 First, ktorá sa bude konať 3.10.2020. Tento workshop je aj pre klientov, ktorí nie sú našimi študentmi a chcú si vyskúšať atmosféru v anglickej jazykovej škole.  Informácie nájdete +TU.
Príprava na akademickú skúšku IELTS (ktorá sa bude konať v škole 26.8.2020). 
Workshop je vhodný pre všetkých, ktorí si chcú otestovať svoje vedomosti, naučiť sa testové techniky, získať návod ako najlepšie napísať písomnú časť a otestovať si ústnu skúšku s native lektorom. Informácie nájdete +TU. 
Prijali Vás na zahraničnú univerzitu alebo plánujete štúdium na univerzite v anglickom jazyku? 
Tento kurz je pre Vás to najvhodnejšie riešenie, ako začať semester s prehľadom. Naučíme Vás písať akademické eseje, správne citovať literatúru, efektívne vyhľadávať zdroje a formálne sa vyjadrovať vo Vašej oblasti. Informácie nájdete +TU. 

Konverzácie 

Počas celého leta (júl a august) ponúkame konverzačné hodiny face:face. Tieto hodiny odporúčame deťom, mladým, dospelým a firmám. 
Cena za vyuč. hodinu je 15 EUR, stačí si vybrať lektora, dohodnúť sa na rozvrhu a počte hodín. Prihlášku nájdete +TU. 
Workshop Starters

Workshop: STARTERS

 

Téma: Príprava na cambridgeskú skúšku STARTERS, ktorá sa bude konať v septembri 2020, prihlasovanie na workshop aj na skúšku prebieha. Tento workshop je aj pre deti, ktoré nie sú našimi študentmi a chcú si vyskúšať atmosféru v anglickej jazykovej škole. Máme pripravenú aj ONLINE prípravu pre deti, ktoré nie sú z Trenčína. 

 

 

Pre koho je workshop vhodný: deti 2.-4. ročníka ZŠ, respektíve pre všetky deti, ktoré zvažujú skúšku Starters

Jazyk: anglický

 

Termíny: 24.august 2020

 

Cena pre našich klientov bez stravy: 40 EUR

Cena pre našich klientov so stravou: 50 EUR

 

Cena pre deti, ktoré nie sú našimi študentmi (bez stravy): 50 EUR

Cena pre deti, ktoré nie sú našimi študentmi (so stravou): 60 EUR

Cena online kurzu: 50 EUR. 

 

V cene je zahrnuté: vyučovanie, študijné materiály, nahrávka ústnej skúšky, slovná zásoba na skúšku STARTERS, samostatná práca na doma. Deťom so stravou sme zabezpečili chutnú a výživnú zabalenú desiatu, obed a olovrant.

 

V lete sme pre našich najmladších pripravili prípravu na medzinárodnú skúšku STARTERS. Väčšina detí bohužiaľ od marca nemala možnosť efektívne komunikovať anglicky na ich školských hodinách, a preto budeme pomáhať študentom v lete. Všetci vyučujúci sú skúsení pedagógovia a konverzácie zabezpečia anglickí lektori. Workshopy sú celodenné pre deti sme okrem cenných informácií pripravili aj hry v angličtine, aby sa na tento deň tešili. Sme oficiálne skúškové centrum Britskej rady a CAE. 

 

Program:

8:00 -   9:00:   registrácia a rozdelenie do pracovných tímov

9:00 - 10:30:   čítanie a písanie

10:30-11:00:   prestávka a desiata

11:00-12:00:   konverzácia a príprava na ústnu skúšku

12:00-13:00:   obed

13:00-14:30:   počúvanie

14:30-15:00:   prestávka a olovrant

15:00-16:00:   vyhodnotenie, vysvetlenie domáceho zadania

16:00-16:30:   odchod domov.

Workshop: MOVERS

 

Téma: Príprava na cambridgeskú skúšku A1 MOVERS, ktorá sa bude konať v septembri 2020, prihlasovanie na workshop aj na skúšku prebieha. Tento workshop je aj pre deti, ktoré nie sú našimi študentmi a chcú si vyskúšať atmosféru v anglickej jazykovej škole. Máme pripravenú aj ONLINE prípravu pre deti, ktoré nie sú z Trenčína. 

 

 

Pre koho je workshop vhodný: deti 4.-7. ročníka ZŠ, respektíve pre všetky deti, ktoré zvažujú skúšku MOVERS.

Jazyk: anglický

 

Termíny: 13. august 2020 

 

Cena pre našich klientov bez stravy: 40 EUR

Cena pre našich klientov so stravou: 50 EUR

 

Cena pre deti, ktoré nie sú našimi študentmi (bez stravy): 50 EUR

Cena pre deti, ktoré nie sú našimi študentmi (so stravou): 60 EUR

Cena online kurzu: 50 EUR. 

 

V cene je zahrnuté: vyučovanie, študijné materiály, nahrávka ústnej skúšky, slovná zásoba na skúšku MOVERS, samostatná práca na doma. Deťom so stravou sme zabezpečili chutnú a výživnú zabalenú desiatu, obed a olovrant.

 

V lete sme pre našich najmladších pripravili prípravu na medzinárodnú skúšku MOVERS. Väčšina detí bohužiaľ od marca nemala možnosť efektívne komunikovať anglicky na ich školských hodinách, a preto budeme pomáhať študentom v lete. Všetci vyučujúci sú skúsení pedagógovia a konverzácie zabezpečia anglickí lektori. Workshopy sú celodenné pre deti sme okrem cenných informácií pripravili aj hry v angličtine, aby sa na tento deň tešili. Sme oficiálne skúškové centrum Britskej rady a CAE. 

 

Program:

8:00 -   9:00:   registrácia a rozdelenie do pracovných tímov, písanie

9:00 - 10:30:   čítanie a písanie

10:30-11:00:   prestávka a desiata

11:00-12:00:   konverzácia a príprava na ústnu skúšku

12:00-13:00:   obed

13:00-14:30:   počúvanie

14:30-15:00:   prestávka a olovrant

15:00-16:00:   vyhodnotenie, vysvetlenie domáceho zadania, individuálne konzultácie

16:00-16:30:   odchod domov.

Movers Workshop

Workshop: A2 Flyers 

 

Téma: Príprava na cambridgeskú skúšku A2 Flyers, ktorá sa bude konať v septembri 2020, prihlasovanie na workshop aj na skúšku prebieha. Tento workshop je aj pre deti, ktoré nie sú našimi študentmi a chcú si vyskúšať atmosféru v anglickej jazykovej škole. Máme pripravenú aj ONLINE prípravu pre deti, ktoré nie sú z Trenčína. 

 

 

Pre koho je workshop vhodný: deti 5.-8. ročníka ZŠ, respektíve pre všetky deti, ktoré zvažujú skúšku A2 Flyers.

Jazyk: anglický

 

Termíny: 14. august 2020 a 25. august 2020. Je možné sa prihlásiť na jeden alebo na oba termíny, budeme používať iné testy. 

 

Cena pre našich klientov bez stravy: 40 EUR

Cena pre našich klientov so stravou: 50 EUR

 

Cena pre deti, ktoré nie sú našimi študentmi (bez stravy): 50 EUR

Cena pre deti, ktoré nie sú našimi študentmi (so stravou): 60 EUR

Cena online kurzu: 50 EUR. 

 

V cene je zahrnuté: vyučovanie, študijné materiály, nahrávka ústnej skúšky, slovná zásoba na skúšku A2 FLYERS, samostatná práca na doma. Deťom so stravou sme zabezpečili chutnú a výživnú zabalenú desiatu, obed a olovrant.

 

Väčšina detí bohužiaľ od marca nemala možnosť efektívne komunikovať anglicky na ich školských hodinách, a preto budeme pomáhať študentom v lete. Všetci vyučujúci sú skúsení pedagógovia a konverzácie zabezpečia anglickí lektori. Workshopy sú celodenné pre deti sme okrem cenných informácií pripravili aj hry v angličtine, aby sa na tento deň tešili. Sme oficiálne skúškové centrum Britskej rady a CAE. 

 

Program:

8:00 -   8:30:   registrácia a rozdelenie do pracovných tímov

8:30 -   9:00:   písanie, triky a pomôcky

9:00 - 10:30:   čítanie

10:30-11:00:   prestávka a desiata

11:00-12:00:   konverzácia a príprava na ústnu skúšku

12:00-13:00:   obed

13:00-14:30:   počúvanie

14:30-15:00:   prestávka a olovrant

15:00-16:00:   písanie, individuálne konzultácie

16:00-16:30:   odchod domov.

Flyers Workshop

Akademická angličtina

(Kurz pre všetkých, ktorí plánujú štúdium v anglickom jazyku na univerzite v zahraničí. Všetky vekové skupiny: Bachelor, Master, PhD.)

 

Forma: online, každý študent má okrem hlavných vyučujúcich prideleného aj osobného tútora.

 

Zameranie kurzu:        akademická angličtina: prednášky, robenie poznámok, organizácia literatúry a zdrojov, vyhľadávanie zdrojov,

                                   písanie akademickej eseje, efektívne čítanie, kritické myslenie, formálna slovná zásoba, prezentácie. Kurz je                                        vhodný pre študentov všetkých disciplín a zameraní.

 

Počet hodín:               odporúčame počítať s 3-5 hodinami štúdia týždenne (vyučovanie bude online v skupina/individuálne,                                                    samostatná práca a práca s prideleným spolužiakom),  online hodiny prebiehajú medzi 9:00 a 10:00 ráno

                                   alebo 17:00-18:00 večer

 

Platformy:                   GOOGLE, je potrebné mať vytvorený mailový účet gmail

 

Začiatok kurzu:           kurz začína vždy prvý pondelok v mesiaci a trvá mesiac

 

Certifikát:                    každý úspešný absolvent získa certifikát a slovné hodnotenie/odporúčanie, podmienkou je 80% účasť

                                   na hodinách a odovzdaná záverečná práca (esej) ohodnotená známkou A-D

 

Podmienky prijatia:     minimálne úroveň B2, v prípade pochybností Vám radi poskytneme online testovanie

 

Cena:                         199 EUR

Materiály:                   všetky materiály a nahrávky sú v cene

 

Prečo my?               Väčšina kurzov akademickej angličtiny prebieha online bez priebežného hodnotenia a odporúčaní. U nás má každý študent osobného tútora, ktorý pomáha klientovi zlepšiť sa a pripomienkuje záverečnú esej tak, aby bola napísaná odborne, správne a úspešne.

 

Ako sa prihlásiť:          Vyplňte jednoduchú prihlášku, následne Vás bude kontaktovať emailom kancelária školy a dohodnete sa na začiatku kurzu, spôsobe platby a technických detailoch kurzu.

Akademická anglictina

Workshop: A2 Key (KET)

 

Téma: Príprava na cambridgeskú skúšku A2 Key, ktorá sa bude konať 3.10.2020, prihlasovanie na workshop aj na skúšku prebieha. Tento workshop je aj pre študentov, ktorí nenavštevujú školu Language&Partner, ale chcú si vyskúšať atmosféru v anglickej jazykovej škole. Máme pripravenú aj ONLINE prípravu pre deti, ktoré nie sú z Trenčína. 

 

 

Pre koho je workshop vhodný: študenti 6.-9. ročníka, respektíve pre všetci, ktorí zvažujú skúšku A2 Key

Jazyk: anglický

 

Termín: 25. august 2020 

 

Cena pre našich klientov bez stravy: 40 EUR

Cena pre našich klientov so stravou: 50 EUR

 

Cena pre deti, ktoré nie sú našimi študentmi (bez stravy): 50 EUR

Cena pre deti, ktoré nie sú našimi študentmi (so stravou): 60 EUR

Cena online kurzu: 50 EUR. 

 

V cene je zahrnuté: vyučovanie, študijné materiály, nahrávka ústnej skúšky, slovná zásoba na skúšku A2 Key, samostatná práca na doma. Študentom so stravou sme zabezpečili chutnú a výživnú zabalenú desiatu, obed a olovrant.

 

Väčšina detí bohužiaľ od marca nemala možnosť efektívne komunikovať anglicky na ich školských hodinách, a preto budeme pomáhať študentom v lete. Všetci vyučujúci sú skúsení pedagógovia a konverzácie zabezpečia anglickí lektori. Workshopy sú celodenné pre deti sme okrem cenných informácií pripravili aj hry v angličtine, aby sa na tento deň tešili. Sme oficiálne skúškové centrum Britskej rady a CAE. 

 

Program:

7:50 -   8:00:   registrácia a rozdelenie do pracovných tímov

8:00 -   9:00:   čítanie a písanie

9:00 - 10:30:   čítanie a písanie

10:30-11:00:   prestávka a desiata

11:00-12:00:   konverzácia a príprava na ústnu skúšku

12:00-13:00:   obed

13:00-14:30:   počúvanie

14:30-15:00:   prestávka a olovrant

15:00-16:00:   vyhodnotenie, individuálne konzultácie

16:00-16:30:   odchod domov

A2 Key
Summer Prihlaska

Workshop: B1 Preliminary

 

Téma: Príprava na cambridgeskú skúšku B1 Preliminary ktorá sa bude konať v októbri 2020, prihlasovanie na workshop aj na skúšku prebieha. Tento workshop je aj pre deti, ktoré nie sú našimi študentmi a chcú si vyskúšať atmosféru v anglickej jazykovej škole. Máme pripravenú aj ONLINE prípravu pre deti, ktoré nie sú z Trenčína. 

 

 

Pre koho je workshop vhodný: študenti ktorí zvažujú skúšku B1 Preliminary

Jazyk: anglický

 

Termíny: 25. august 2020. 

 

Cena pre našich klientov bez stravy: 40 EUR

Cena pre našich klientov so stravou: 50 EUR

 

Cena pre deti, ktoré nie sú našimi študentmi (bez stravy): 50 EUR

Cena pre deti, ktoré nie sú našimi študentmi (so stravou): 60 EUR

Cena online kurzu: 50 EUR. 

 

V cene je zahrnuté: vyučovanie, študijné materiály, nahrávka ústnej skúšky, slovná zásoba na skúšku B1 Preliminary, samostatná práca na doma. Deťom so stravou sme zabezpečili chutnú a výživnú zabalenú desiatu, obed a olovrant.

 

Väčšina detí bohužiaľ od marca nemala možnosť efektívne komunikovať anglicky na ich školských hodinách, a preto budeme pomáhať študentom v lete. Všetci vyučujúci sú skúsení pedagógovia a konverzácie zabezpečia anglickí lektori. Workshopy sú celodenné pre deti sme okrem cenných informácií pripravili aj hry v angličtine, aby sa na tento deň tešili. Sme oficiálne skúškové centrum Britskej rady a CAE. 

 

Program:

8:00 -   8:30:   registrácia a rozdelenie do pracovných tímov

8:30 -   9:00:   písanie, triky a pomôcky

9:00 - 10:30:   čítanie

10:30-11:00:   prestávka a desiata

11:00-12:00:   konverzácia a príprava na ústnu skúšku

12:00-13:00:   obed

13:00-14:30:   počúvanie

14:30-15:00:   prestávka a olovrant

15:00-16:00:   písanie, individuálne konzultácie

16:00-16:30:   odchod domov.

B1 Prelim
bottom of page