top of page

4. ročník ZŠ, Year 4 (Primary)

Základné informácie 2022/23
 
Poplatky na jeden šk. rok:

Zápisné na šk.rok:  10 EUR

Mesačná platba:     40 EUR   (5 EUR/vyuč.hodina), platby mesačne sept-jún.

 

Učebnice: Kid's Box 3, 4 alebo 5. Učebnice lektor rozdá deťom na prvej hodine, ak si učebnice chcete zakúpiť v kníhkupectve, uistite sa, že máte správne vydanie. Študenti, ktorí chcú používať tablety, stačí si zakúpiť pracovný zošit. 

Cambridgeské skúšky: V prípade záujmu dieťa absolvuje skúšku STARTERS, vyššie úrovne MOVERS (Cambridge YLE). 

Online vyučovanie: 

Ak dieťa ochorie, môže sa pripojiť online, chceme ale upozorniť, že lektor sa prednostne venuje deťom v triede. 

Rozvrh skupiny:

14:30-16:00 alebo

16:00-17:30. 

 

Rozvrh face:face:

hodiny face:face plánujeme medzi 12:00 - 14:30 po dohode s rodinou a lektorom, cena je 16 EUR/45 min. 

bottom of page