top of page

Junior Teacher Training Programme 

Mgr. Miroslava Kimle, vedúca JTTP programu a hlavná mentorka školy

"Program Junior training sme na škole rozbehli len nedávno, ukazuje sa však, že to bolo správne rozhodnutie ako pre našich mladých učiteľov, tak aj pre ich žiakov.

 

Na tento program vyberáme len zodpovedných študentov, ktorých poznáme celé roky, ktorí majú angličtinu na najvyššej akademickej úrovni a sme si istí, že majú vzťah k deťom, chcú na sebe pracovať a majú všetky predpoklady na to, aby boli dobrými učiteľmi. Verím, že pre ich budúcnosť to bude mať veľký význam, mladí ľudia sa u nás naučia zodpovednosti, dochvíľnosti, kreativite, vhodnej komunikácii voči starším kolegom a pomerne prísnej pracovnej morálke. Ako Junior teachers sa musia naučiť samostatne viesť hodiny, riadiť kolektív detí rôznych pováh, naplánovať hodinu tak, aby stihli všetko podľa plánu hodín.

 

Môže sa to zdať zložité, ale všetci naši junior teachers to doteraz skvelo zvládli a ukazuje sa teda, že rozhodnutie spustiť tento program bolo správne. Študenti z ich tried majú pevné jazykové základy vo všetkých zložkách jazyka (hovorenie, čítanie, písanie s dôrazom na hláskovanie) a zloženie detí v ich skupinách sa z roka na rok nemení, čo znamená, že svoju prácu vykonávajú dobre. Pravidelne našich juniorov monitorujeme a dávame im na ich hodiny feedback, čo znamená pre nich fakt, že sa musia naučiť prijať konštruktívnu kritiku a hľadať cesty k riešeniu problémov.

 

Práca u nás však znamená aj veľa zábavy, sme skvelý kolektív, ktorý sa rád smeje, väčšinou hovorí po anglicky nakoľko takmer polovica našich lektorov je native speakers a ktorý juniorom vždy podá pomocnú ruku. 

Junior Teachers & Alumni 2023/2024

Každý rok na našej škole študuje viac ako 1000 mladých ľudí. Väčšina z nich začínajú ako malí prváčikovia, každý rok sa zlepšujú a každý týždeň zažívajú naše vyučovacie metódy, aktivity; postupne sa stávajú súčasťou našej anglickej komunity.

 

Mnohí naši študenti dosiahnu už v deviatom ročníku úroveň C1, a niektorí z nich prejavia vlastnosti, ktoré sú výnimočné. Príkladom je práca v tíme, schopnosť vysvetľovať, vyjadrovať sa, byť trpezlivý. A práve toto sú vhodní kandidáti do programu Junior Teacher Training Programme. Väčšinou takýchto študentov navrhnú do programu lektori, ale často sa kandidáti prihlásia sami. 

Junior Teachers, ako ich nazývame, začínajú ako dobrovoľníci. Pomáhajú v kancelárii, na recepcii, v školskom obchode alebo v triedach. Dobrovoľníctvo trvá minimálne 6 mesiacov. Po uplynutí toho "skúšobného" obdobia nasleduje hodnotenie a pohovor. Vyberieme si tých najlepších Juniors a títo sa stávajú asistenti učiteľa. Väčšinou asistujú lektorom, ktorí nehovoria slovensky. V tomto štádiu už ale nastupuje aj odborná príprava: metodológie, metódy, psychológia, reflexia. Junior Teachers pravidelne reportujú ich mentorke, pani M. Kimle. Obdobie asistencie trvá minimálne 6-12 mesiacov. Následne si vyberáme najlepších Juniors a títo môžu viesť svoju vlastnú triedu. V tomto štádiu sú už plnohodnotnými členmi nášho učiteľkého tímu, sú pre nich povinné všetky odborné tréningy.  

Prečítajte si viac o programe, zoznámte sa s vedúcou mentorkou Mgr. Mirkou Kimle a niektorými absolventami. Ak máte záujem, prihláste sa do programu aj Vy. 

Tatiana Simuni

riaditeľka školy

bottom of page