top of page
Search

A Happy New Term 2023/2024

Dear families, students, teachers, and friends,


The new term officially starts on Monday, the 4th of September, 2023. We have emailed most of the students the invitations so far; some classes will receive their letters tomorrow (on Monday), and there are still many students on the Wait List. We are doing our best to place all the children and adults.


Please ensure you find and read the invitation in your email (parent’s email or a guardian’s inbox). If you cannot find the information about your class, you can still contact the School Secretary, Ms Baginova, and check all the details. Students, you also may contact your teachers via the Teams chat.


I will announce the calendar with the school activities, holidays and exams later this week.


School Office: 0918 89 74 36 or info@languagepartner.eu

Microsoft Teams: it@languagepartner.eu


We are looking forward to learning in the 2023/2024 term!

Tatiana Simuni, the Principal & the Teaching Team


Šťastný nový školský rok 2023/2024


Milé rodiny, študenti, učitelia a priatelia,


Nový školský rok oficiálne začína v pondelok 4. septembra 2023. Pozvánky sme zatiaľ poslali e-mailom väčšine študentov; niektoré triedy dostanú listy zajtra (v pondelok) a na čakacej listine je stále veľa študentov. Postupne sa snažíme umiestniť všetky deti aj dospelých.


Uistite sa, že ste pozvánku našli a prečítali vo svojom e-maile (e-mail rodiča alebo zákonného zástupcu). Ak nemôžete nájsť informácie o svojej triede, kontaktujte tajomníčku školy pani Baginovú. Študenti, môžete tiež kontaktovať svojich učiteľov prostredníctvom chatu Teams.


Kalendár so školskými aktivitami, prázdninami a skúškami zverejním ešte tento týždeň.


Kancelária školy: 0918 89 74 36 alebo info@languagepartner.eu

Microsoft Teams: it@languagepartner.eu


Tešíme sa na spoločné učenie v školskom roku 2023/2024!

Tatiana Šimuni a celý učiteľský tímComentarios


Naši študenti, náš tím, naša komunita.

bottom of page