top of page
Search

The Wave | an argumentative essay

Pre študentov, ktorí čítali v školskom roku 2020/2021 knihu The Wave sme pripravili možnosť napísať esej, ktorá prispeje ich akademickej referencii na univerzity.


Podmienkou získania akdemickej referencie o kvalite písania v angličtine je aj literárna esej, tento rok je to argument o diele The Wave.

Písanie takejto eseje podporí kritické myslenie, zlepší písanie v angličtine, naučíte sa správne používať citácie aj logicky štrukturovať argument. Ak ste knihu s Vašim lektorom nečítali a chcete sa zapojiť, napíšte nám.

Každý študent, ktorý sa rozhodne zapojiť do procesu písania, napíšte nám Váš záujem na write@languagepartner.eu, následne Vám pošleme linku a heslo k inštrukciám.

Písanie Vám pomôže byť lepším nielen v angličtine, ale aj v myslení a následne v komunikácii Vašich názorov.

Tešíme sa na všetky práce.

Ing. Mgr. Tatiana Šimuniová, ME.d.

Laurie isn't sure what to make of 'The Wave'. It had begun as a simple history experiment to liven up their World War II studies and had become a craze that was taking over their lives. Laurie's classmates were changing from normal teenagers into chanting, saluting fanatics. 'The Wave' was sweeping through the school - and it was out of control. Laurie's friends scoff at her warnings but she knows she must make them see what they have become before it's too late. Based on a nightmarish true episode in a Californian high school.

Naši študenti, náš tím, naša komunita.

bottom of page