top of page

Face to Face 

Cena:
Zápisné na šk. rok: 10 EUR
Cena za vyuč.hodinu:
15 EUR/45min
Fakturácia mesačne.
 
Učebnice:  
podľa výberu lektora
bottom of page