Cambridgeské skúšky pre deti
(8 - 13 rokov)

Medzinárodné cambridgeské skúšky 2021

Informácie o skúškach šk.r. 2020/2021 a prihláška na skúšky

Informácia o platbe za skúšku

 

Vážení rodičia, milí študenti,

 

ako každý rok, aj tento rok sa v našej škole budú konať medzinárodné testy Cambridgeskej univerzity pre deti, mládež aj dospelých. Mnohí už viete, čo skúška pre deti/mladých znamená, ako vie zmeniť pohľad mladého študenta na vzdelanie. 

 

Skúšky Cambridge oceňujú úsilie detí a rozvíjajú ich pozitívny vzťah k učeniu sa anglického jazyka. Testy poskytujú jemnú, ale systematickú formu testovania z cudzieho jazyka. Pokrývajú všetky štyri jazykové zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Testy sú priamo prepojené na Spoločný európsky rámec jazykov vydaný Radou Európy, čo znamená, že rodičia, učitelia aj žiaci môžu sledovať skutočné napredovanie detí smerom k medzinárodne uznávaným kvalifikáciám.

 

Základné termíny a ceny

YLE STARTERS

Cena: 80 EUR

Termín skúšky: 27.3.2021 (nedeľa)

YLE MOVERS

Cena: 80 EUR

Termín skúšky: 27.3.2021 (nedeľa)

YLE FLYERS

Cena: 80 EUR

Termín skúšky: 27.3.2021 (nedeľa)

Prípravné workshopy
Prípravné workshopy