Cambridgeské skúšky pre deti

(8 - 13 rokov)

Medzinárodné cambridgeské skúšky 2020

Informácie o skúškach šk.r. 2019/2020 a prihláška na skúšky

Informácia o platbe za skúšku

 

Vážení rodičia, milí študenti,

 

ako každý rok, aj tento rok sa v našej škole budú konať medzinárodné testy Cambridgeskej univerzity pre deti, mládež aj dospelých. Mnohí už viete, čo skúška pre deti/mladých znamená, ako vie zmeniť pohľad mladého študenta na vzdelanie. 

 

Skúšky Cambridge oceňujú úsilie detí a rozvíjajú ich pozitívny vzťah k učeniu sa anglického jazyka. Testy poskytujú jemnú, ale systematickú formu testovania z cudzieho jazyka. Pokrývajú všetky štyri jazykové zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Testy sú priamo prepojené na Spoločný európsky rámec jazykov vydaný Radou Európy, čo znamená, že rodičia, učitelia aj žiaci môžu sledovať skutočné napredovanie detí smerom k medzinárodne uznávaným kvalifikáciám.

 

Základné termíny a ceny

YLE STARTERS

Cena: 63 EUR

Termín skúšky: 13.6.2020 (sobota)

YLE MOVERS

Cena: 63 EUR

Termín skúšky: 13.6.2020 (sobota)

YLE FLYERS

Cena: 63 EUR

Termín skúšky: 13.6.2020 (sobota)

Výsledky testov: august 2020
Slávnostná recepcia: september 2020
Termín na zaslanie prihlášky na skúšku: 30.4.2020

Prečo je dôležité, aby rodičia zvážili pretestovanie detí:

-    naše deti budú mať v budúcnosti medzinárodnú konkurenciu (študenti z Nemecka, Rakúska, Francúzska atď.) a v týchto krajinách sú medzinárodné skúšky často súčasťou osnov na školách,

-    nakoľko skúška je formálna (presné načasovanie, formálne oblečenie, dozor, presne daná vzdialenosť medzi lavicami), študenti získajú skúsenosť a v budúcnosti nebudú v strese a pod tlakom pred naozaj významným testovaním ako je monitor, maturita alebo najvyššie skúšky u nás (FCE, CAE)

-    skúšky ďalej motivujú študenta k štúdiu

-    cambridgeské skúšky sú uznávané na celom svete a ich výsledky pomôžu študentovi pri prijímacích skúškach na školy v zahraničí

-    posledný dôvod ku skúškam je asi najdôležitejší: úspech na skúške znamená pre dieťa neskutočne veľa, naše skúsenosti hovoria, že deti sa často prihlásia na vyššiu skúšku už samé a tešia sa na slávnostnú recepciu, kde svoj úspech môžu ukázať rodine a celej škole.

Na skúšky sa pripravujú všetci žiaci školy s lektorom. Každému žiakovi sme navrhli takú úroveň, ktorú zvládne bez stresu. Lektori veľmi starostlivo zvážili každé odporúčanie. Rodičia sa nemusia obávať, že prihlásením pribudnú extra povinnosti.

 

V máji pripravíme krátke víkendové kurzy pre študentov, ktorí budú mať záujem o špeciálnu prípravu. Budeme Vás informovať.