top of page

Y10, ročník 10, rozvrh hodín 2021/2022

Základné informácie
 
Year 10, študenti 1.ročníka gymnáziá/stredné školy, priebežné hodnotenie žiakov, na konci ročníka študenti absolvujú B2 First Cambridge test. K bežnej učebnici angličtiny pribudne písanie esejí, marketingová komunikácia, rétorika a techniky presviedčania, žiaci sa učia hodnotiť spolužiakov aj seba, literatúra v angličtine, základy predmetov ako je matematika, fyzika, biológia, história, atď. Všetky triedy majú vlastnú učebňu v škole aj online priestor. 
 
Poplatky:

Zápisné na šk.rok: 10 EUR, mesačná platba: 36 EUR (september - jún), učebnica. 

Konverzácie: každá skupina má hodiny so slovenskými aj anglickými lektormi. 

Online aj prezenčne: každá skupina má okrem fyzickej triedy v škole aj virtuálnu učebňu (Zoom/Teams). 

 

Rozvrh face:face:

Hodiny face:face plánujeme medzi 12:00 - 14:30 alebo po 17:30 po dohode s lektorom a študentom.

bottom of page