top of page

3. ročník ZŠ (Year 3, primary)

Základné informácie 2023/24
Poplatky na jeden šk. rok:

Zápisné na šk.rok: 10 EUR

 

Mesačná platba:    40 EUR

Platby mesačne sept-jún.

 

Učebnice: Kid's Box 3 alebo Kid's Box 4. Učebnice lektor rozdá deťom na prvej hodine, ak si učebnice chcete zakúpiť v kníhkupectve, uistite sa, že máte správne vydanie. Študenti, ktorí chcú používať tablety, stačí si zakúpiť pracovný zošit. Cena učebnice závisí od ceny distribútora, budeme Vás informovať pri zápise. 

Cambridgeské skúšky - YLE Starters alebo Movers (podľa odporúčania triedneho lektora). 

Online vyučovanie: 

Každý študent sa môže na hodinu pripojiť online, chceme ale upozorniť, že lektor sa prednostne venuje deťom v triede. Online pripojenie je potrebné nahlásiť v kancelárii školy najneskôr do 12.00 hodiny v deň vyučovania. 

Rozvrh skupiny 2023/2024:

Pondelok: 14.30-16.00 (2 skupiny, obe skupiny plné), 16.00-17.30 (skupina plná)

Utorok: 16.00 - 17.30 (skupina plná)

Streda:  14.30 - 16.00 (skupina plná)

Štvrtok: 14.30-16.00 (skupina plná)

Piatok:  14.30-16.00 (skupina plná), 16.00-17.30 (2 skupiny, plne obsadené)

Plánujeme otvoriť jednu novú skupinu začiatočníkov, termín upresníme v júni 2023. Odporúčame zaslať prihlášku, ktorá zaradí Vaše dieťa na čakaciu listinu, študentov umiestňujeme postupne. 

 

Rozvrh face:face:

hodiny face:face plánujeme medzi 12:00 - 14:30 po dohode s rodinou a lektorom, cena je 17 EUR/45 min. 

bottom of page