Príprava na testy Starters, Movers, Flyers, A2 Key, B1 PET a B2 FCE

Vážený študent/študentka,

 

ponúkame Vám prípravné tréningy na cambridgeské skúšky. Tréningy nie sú povinné a v prípade  otázok kontaktujte kanceláriu školy alebo skúškové oddelenie na assessment@languagepartner.eu.  V prípade záujmu sa môžete prihlásiť aj na viac termínov, vždy Vám pripravíme inú verziu testu. 

Program každého tréningu: registrácia, písomný test, ústna skúška, vyhodnotenie a pohovor so študentom (odporúčania). 

Cena: 6 EUR naši študenti, 20 EUR hostia. 

Termíny: Tajomníčka školy Vám na požiadanie vystaví ospravedlnenie. PET a FCE študenti budú začínať už o 11:00. 

03.06.2019, 12:00 - 14:00  (pondelok) 

04.06.2019, 12:00 - 14:00  (utorok) 

05.06.2019, 12:00 - 14:00  (streda) 

06.06.2019, 12:00 - 14:00  (štvrtok)

07.06.2019, 12:00 - 14:00  (piatok)

Postup:

1. Vyberte si vhodný termín/termíny. 

2. Odošlite prihlášku, miesta budú limitované na 15 študentov denne. 

3. Škola Vám zašle e-mail o potvrdení rezervácie do 24 hodín (v pracovných dňoch). 

4. V aplikácii Edupage uvidíte platbu za workshop ako jednu z mesačných platieb. 

5. Nahrávku z ústnej skúšky Vám zašleme na e-mail. Ak si neželáte, aby sme Vaše dieťa nahrávali, prosíme informujte o tom kanceláriu školy. 

Prihlasovanie je otvorené a práve prebieha, v ľavom dolnom rohu uvidíte krátku správu o úspešnom zaregistrovaní. 

Prihláška