1. ročník ZŠ, rozvrh hodín

Základné informácie
 
Poplatky:

Zápisné na šk.rok: 10 EUR

Mesačná platba:    36 EUR

(4,50 EUR/vyuč.hodina)

Platby mesačne sept-jún.

Učebnice: Kid's Box 1 a Kid's Box 2. Učebnice lektor rozdá deťom na prvej hodine. Cena učebnice je 19 EUR. 

Rozvrh skupiny:

14:30-16:00 alebo

16:00-17:30. 

Rozvrh face:face:

hodiny face:face plánujeme medzi 12:00 - 14:30 po dohode s rodinou a lektorom

Rozvrh odporúčame sledovať na počítači alebo tablete. Mobilné telefóny nemusia zobraziť všetky informácie.