top of page

1. ročník ZŠ (Year 1, primary)

Základné informácie 2023/24
Poplatky na jeden šk. rok:

Zápisné na šk.rok: 10 EUR

 

Mesačná platba:    40 EUR

Platby mesačne sept-jún.

 

Učebnice: Kid's Box 1 a Kid's Box 2. Učebnice lektor rozdá deťom na prvej hodine, ak si učebnice chcete zakúpiť v kníhkupectve, uistite sa, že máte správne vydanie. Študenti, ktorí chcú používať tablety, stačí si zakúpiť pracovný zošit. Cena učebnice závisí od ceny distribútora, budeme Vás informovať pri zápise. 

Cambridgeské skúšky - iba deti, ktoré čítajú a píšu, v tomto veku ešte skúšky neodporúčame. 

Online vyučovanie: 

Ak dieťa ochorie, môže sa pripojiť online, chceme ale upozorniť, že lektor sa prednostne venuje deťom v triede, v tomto skorom veku odporúčame, aby ste na online hodine zostali v blízkosti a pomáhali. 

Rozvrh skupiny (presné dni upresníme v mesiacoch jún-august):

14:30-16:00 alebo

16:00-17:30. 

 

Rozvrh face:face:

hodiny face:face plánujeme medzi 12:00 - 14:30 po dohode s rodinou a lektorom, cena je 17 EUR/45 min. 

bottom of page