Predtestovanie

Medzinárodné testy z anglického jazyka

Cambridge Assessment English

 

 

Jazyková škola Language&Partner v Trenčíne je partnerom Britskej a a Cambridgeskej univerzity v oblasti medzinárodného testovania v angličtine. Na viaceré medzinárodné skúšky študentov nielen pripravujeme, ale testy sa konajú priamo v našej škole.

 

Od januára 2019 sa naša škola aktívne zapája aj do výskumu v oblasti testovania a študenti môžu absolvovať medzinárodnú skúšku zdarma ako súčasť predtestovania. Nové testové materiály je totiž potrebné pripraviť tak, aby presne a spravodlivo odmerali úroveň študentov.

 

Predtestovanie zabezpečuje zvyšovanie kvality testovacích materiálov. Výhodou je, že kandidát môže zistiť na akej úrovni sa nachádza a precvičiť si medzinárodnú skúšku za reálnych podmienok. Študenti tak zistia, v ktorej oblasti sa potrebujú zdokonaliť a zvýši sa ich sebaistota a sebavedomie.

 

 

Nasledujúci predtest:  IELTS Academic 

Termíny: 4. september 2021

Počet voľných miest: 20 voľných miest

Podmienky: minimálne úroveň B1

Prihláška: online, prihlasovanie otvorené

Program:

08:30 - 9:00:    registrácia

09:00 - 9:40:    listening

09:40 - 10:40:  reading

10:40 - 11:40:  writing, koniec skúšky.

Výsledky: do mesiaca, online.

Prihláška: 

Kliknutím na Prihlášku na pretest nám odošlite email, 

do emailu prosíme uviesť: meno a priezvisko, dátum narodenia.

COVID-19: pred skúškou bude potrebné vypísať vyhlásenie o bezpríznakovosti a bezinfekčnosti