top of page

Pre-primary, materská škola

Cena kurzu

Zápisné na školský rok:

10 EUR /dieťa/školský rok

Učebnica a CD ROM:

17 EUR

Mesačné školné: 

30 EUR

Ročníky v školskom roku 2021/2022

 

Pre-primary

Deti, ktoré navštevujú materskú školu

ročník 01, odporúčaný vek 4/5 rokov

ročník 02, odporúčaný vek: predškoláci

 

Rozvrh: 1x60 minút týždenne, 16:00-17:00

Vyučujúci: slovenské lektorky a konverzácie anglickí lektori

 

Vzdelávacie ciele:

01: Jolly Phonics, 1. ročník, anglická abeceda, deti sa učia čítať a písať. Čítanie anglických kníh a aktivity. Všetky deti zároveň preberajú učebnicu, ktorá sa venuje gramatike a slovnej zásobe hravou formou.

 

02: Jolly Phonics, 2. ročník, deti už vedia abecedu, učíme sa čítať a slabikovať, postupne čítame celé slová, zdokonaľujeme písanie. Všetky deti zároveň preberajú učebnicu, ktorá nadväzuje slovnou zásobou a gramatikou na prvý ročník.

bottom of page