Deti MŠ (vek 3-6) 

Cena kurzu

Zápisné na školský rok:

10 EUR /dieťa/školský rok

Učebnica a CD ROM:

17 EUR

Cena za vyuč. hodinu:

 (45min): 4,50 EUR

 

Mesačné školné: 

26 EUR

Malí študenti študujú podľa cambridgeských osnov od najmladšieho veku, plynule postupujú v prvom ročníku ZŠ až do 19 rokov.

Deti v predškolskom veku sú rozdelené do tried podľa veku a úrovne. Začínajú učebnicou Hello Jack, v druhom ročníku učebnicou Captain Jack 1 a v predškolskom veku ukončujú cambridgeský systém učebnicou Captain Jack 2. Učebnice sú dopĺňané autentickými materiálmi a metódami, ktoré sa používajú v škôlkach v UK. Deti majú triednu lektorku (slovenku) a native speakers chodia k deťom na rozprávky alebo hry. Deti si tak postupne citlivo zvykajú na lektora, ktorý nehovorí slovensky.

Príklad hodiny: 

privítanie detí, bežné frázy (pozdravy, počasie, vek, ako sa máš, atď.)

nové učivo (15 minút)

rozprávka, príbeh (upevňovanie učiva)

opakovanie, tvorenie, kreslenie, spievanie, tancovanie (opakovanie a nová slovná zásoba)

súčasťou hodiny je aj občerstvenie detí a toaleta (bežné návyky a frázy pri jedení a toalete)

Všetky skupiny predškolákov sú bohužiaľ pre školský rok 2019/2020 obsadené a deti prijímame iba na čakaciu listinu. Ospravedlňujeme sa.