top of page
Search

Vitajte v anglickom školskom roku 21/22

Milí študenti, milé rodiny, dnes začína nový školský rok a chcem všetkým študentom aj rodinám popriať veľa radosti z učenia sa. Tiež želám nám všetkým, aby sme sa stretávali v triedach a nie v online priestore; a želám všetkým veľa zdravia.


Naša anglická škola začína od pondelka, 6.9.2021, momentálne odosielame všetkým študentom, ktorí boli prijatí na štúdium, pozvánky na prvé hodiny. Študentov, ktorí sú na čakacom zozname, postupne zaraďujeme. Zápis je stále otvorený pre deti, mládež, dospelých aj firmy. Ak ste pozvánku ešte nedostali, kontaktujte prosím kanceláriu školy.


Dovoľte mi oboznámiť Vás s organizáciou tohto školského roka.

Rada rodičov: Prosím rodičov, ktorí majú záujem pomôcť našej komunite ako dobrovoľníci, aby ma kontaktovali. Spoluprácou s rodinami chceme rozšíriť učenie aj medzi rodiny a priblížiť proces vyučovania medzi všetkých členov našej učiacej sa komunity. Prvé stretnutie rady rodičov je plánované na október 2021. Maturanti: Všetci maturanti, študenti 4.ročníka, ktorí majú záujem o získanie akademickej referencie na univerzitu majú povinnosť napísať a odovzdať Extended Academic Essay (EAE). Akademická referencia bude vydaná iba študentom, ktorí prácu odovzdajú a dosiahnu minimálne 60 bodov. Konzultácie bude tento rok viesť Ms. Katie Williams. Na EAE je potrebné sa prihlásiť najneskôr do konca októbra 2021 na katie.williams@languagepartner.eu. Skúšky 2021/2022: Bohužiaľ sme už dva roky nemohli zorganizovať slávnostnú recepciu, kde študentom odovzdávame medzinárodné certifikáty. Skúšky sa preto budú konať na prelome februára a marca, aby sme recepciu mohli zorganizovať na jar vo vonkajších priestoroch. Budeme Vás včas informovať. Dobrovoľníci: Prosíme študentov, ktorí majú záujem pomôcť škole ako dobrovoľníci, aby sa prihlásili v kancelárii školy na info@languagepartner.eu. Skupinu dobrovoľníkov bude tento rok organizovať p. Baginová. Divadelný krúžok: Tento rok plánujeme pripraviť divadelné predstavenie v angličtine; preto oslovujeme všetky deti a mládež, ktorí majú záujem o divadlo a film, aby sa prihlásili. Predstavenie budeme pripravovať postupne, vedúcou projektu je Mrs. Burke. Prihlášky je môžete zasielať počas celého septembra: michaela.burke@languagepartner.eu. Cena za krúžok bude 5EUR/mesačne. Aktivity školy: Tento rok sme pre študentov pripravili mnohé zaujímavé aktivity ako napríklad debatný krúžok, súťaž vo varení MasterChef, súťaž v prezentovaní TED Talk a mnohé iné. Budeme Vás informovať prostredníctvom triednych lektorov, ale informácie nájdete vždy v kalendári školy: https://www.languagepartner.eu/news-and-events Školenia Edupage a Teams pre rodičov: V priebehu septembra a októbra budeme organizovať školenia o tom, ako používať Edupage a Microsoft Teams. Budú sa konať v triede aj online, rodičia si môžu vybrať formu stretnutia. Cena za jedno školenie: 2 EUR. Prihlásiť sa môžete online, dátumy pridáme čoskoro do kalendára. Na našom blogu nájdete zaujímavosti zo života školy, učiteľov, študentov aj rodín. Aplikácie používané v škole: Edupage: domáce úlohy, linka na online vyučovanie, platby, komunikácia s lektormi. Kde nájdem prihlasovacie údaje: v každej e-mailovej správe, ktorú Vám zasiela škola, na spodnej časti e-mailu. ClassDojo: motivácia a odmeňovanie detí, fotografie z vyučovania, práce detí. Za body, ktoré deti získajú na vyučovaní si môžu nakupovať v školskom obchode. Body študenti vidia v aplikácii ClassDojo. Kde nájdem prihlasovacie údaje: u triedneho lektora. Microsoft Teams: online vyučovanie. Kde nájdem prihlasovacie údaje: po otvorení Edupage stačí kliknúť na kameru a aplikácia Vás bude navigovať. Lektori: www.languagepartner.eu/teacher


Teším sa na všetkým Vás, nech máme opäť atmosféru plnú učenia sa a priateľstva.


S úctou,

Tatiana Šimuniová
Recent Posts

See All

Comments


Naši študenti, náš tím, naša komunita.

bottom of page