top of page
Search

Križovatky života

Mgr. Jana Pataky


Naša anglická jazyková škola L&P už niekoľko rokov spolupracuje na systematickom nastavovaní štúdia angličtiny na Súkromnej strednej športovej škole v Trenčianskych Tepliciach.


Hovorí sa, že nikdy nevieš nevieš kam ťa život zaveje alebo v ktorom smere ti na križovatke zasvieti tá pomyselná zelená - ukazujúc správny smer. Súčasťou výučby anglického jazyka je i rozvoj komunikatívnych zručností. Ak chceme, aby bol žiak schopný komunikovať v cudzom jazyku, musíme mu dať priestor rozprávať cieľovým jazykom v takých situáciách, aké reálne môže zažiť. Najväčšou odmenou je počuť žiaka rozprávať po anglicky (aj keď s chybami, ktoré sú a budú prirodzenou súčasťou jeho prejavu) a vidieť, že má možnosť zažiť, že rozumie a je pochopený.

Preto sa snažíme túto autenticitu sprostredkovávať aj našim študentom. V stredu, dňa 3.3. 2022, prijal pozvanie na návštevu Mr. Steve Mckanzie, ktorý strávil so študentami niekoľko vyučovacích hodín a prostredníctvom prezentácie, fotografií, rozprávania a hlavne vzájomnej interakcie im sprostredkoval svoju životnú cestu z rodnej Jamajky, cez Kanadu, Veľkú Britániu až na Slovensko, kde v súčasnosti žije.

“ Bodaj by bolo takýchto hodín viac,” skonštatovali žiaci na záver.


P.S. Perlička na záver. Absolventka športovej školy, Xénia Škultétyová, toho času na záverečnej vysokoškolskej praxi v našej škole je neterou Mr. Mckanzieho, čo bolo dnes pre všetkých zúčastnených veľké prekvapenie.


Kontakt na koordinátorku projektu:

p. Mgr. Janka Pataky, jana.pataky(at)languagepartner.eu

Recent Posts

See All

IELTS - how it´s done!

The usually busy street in front od Language and Partnner is now, at 7:53, absolutely empty, except some cars and few people standing around. Those people didn´t just happen to be there, they are the

Comments


Naši študenti, náš tím, naša komunita.

bottom of page