top of page
Search

Anglický týždeň na Základnej škole Gorazdova v Bánovciach

Aké to je hovoriť anglicky celý deň v škole? Asi je to dobrý pocit, nakoľko šiestaci a ôsmaci na ZŠ Gorazdova sa usmievali a neplakali. A šťastní boli aj naši vyučujúci, ktorí sa o študentov starali celý týždeň: p. Wendy Granger, sl. Katie Williams, p. Matthew Haillingbiggs a p. Steve McKenzie.


Cieľom tejto aktivity bola aktívna komunikácia v anglickom jazyku počas celého týždňa. Študenti sa mohli venovať praktickým témam, porozprávať sa s anglickými lektormi a nadviazať nové priateľstvá. Novinkou pre mnohých bola možnosť vyskúšať si medzinárodnú cambridgeskú skúšku z anglického jazyka - a všetky deti skúšku aj prežili!


Naša pani riaditeľka Tatiana Šimuniová má k Bánovciam nad Bebravou osobitý vzťah, nakoľko niekoľko rokov vyučovala na Gymnáziu Janka Jesenského, a aj preto nás teší, že sme mohli podporiť vyučovanie angličtiny na ZŠ Gorazdovej. Chceme sa poďakovať vedeniu školy a pani Lenke Oravcovej za skvelú organizáciu a podporu.Recent Posts

See All

Naši študenti, náš tím, naša komunita.

bottom of page