top of page
Search

Anglický týždeň na Základnej škole Gorazdova v Bánovciach

Aké to je hovoriť anglicky celý deň v škole? Asi je to dobrý pocit, nakoľko šiestaci a ôsmaci na ZŠ Gorazdova sa usmievali a neplakali. A šťastní boli aj naši vyučujúci, ktorí sa o študentov starali celý týždeň: p. Wendy Granger, sl. Katie Williams, p. Matthew Haillingbiggs a p. Steve McKenzie.


Cieľom tejto aktivity bola aktívna komunikácia v anglickom jazyku počas celého týždňa. Študenti sa mohli venovať praktickým témam, porozprávať sa s anglickými lektormi a nadviazať nové priateľstvá. Novinkou pre mnohých bola možnosť vyskúšať si medzinárodnú cambridgeskú skúšku z anglického jazyka - a všetky deti skúšku aj prežili!


Naša pani riaditeľka Tatiana Šimuniová má k Bánovciam nad Bebravou osobitý vzťah, nakoľko niekoľko rokov vyučovala na Gymnáziu Janka Jesenského, a aj preto nás teší, že sme mohli podporiť vyučovanie angličtiny na ZŠ Gorazdovej. Chceme sa poďakovať vedeniu školy a pani Lenke Oravcovej za skvelú organizáciu a podporu.1 Comment


Emma Allen
Emma Allen
Sep 27, 2022

You will receive assistance from highly experienced and skilled writers if you need Database Management Assignment Help. We have writers who are proficient at writing a variety of assignments in the most appropriate format. Our writers can provide you with well-written papers within the specified deadline you have set. They are good analytical skills, so they are able to provide you with data in an appropriate way that allows your students to easily comprehend it. Students can get a unique solution for the assignment with the help of this service, which helps them to get good grades in their assignments.

Like

Naši študenti, náš tím, naša komunita.

bottom of page