top of page
Ako zaplatiť poplatok za CAMP.

 

Prihlásili ste sa na CAMP a odoslali ste prihlášku?

Teraz môžete pristúpiť k platbe za camp.

 

Termín splatnosti je 10. júl 2020

Ak sa Vám nepodarilo platbu do tohto termínu odoslať, napíšte nám na camp@languagepartner.eu a my zabezpečíme, aby Vaše deti boli na zozname pri nástupe.

Čo je zahrnuté v cene: desiata, obed a olovrant, zmrzlina, pitný režim v kempe aj počas výletov, 2 vyučovacie hodiny angličtiny denne, hodiny so slovenskými aj anglickými lektormi, športy, vstupy na plaváreň, výlety autobusom, táborové tričko, výhry v súťažiach, zapožičanie vybavenia. 

 

Číslo účtu školy (VÚB banka):                                           SK08 0200 0000 0030 1481 6354  

(Language College Slovakia n.o.)

Variabilný symbol:                                                               variabilný symbol, ktorý používate na platby školného

                                                                                                  (ak Vaše dieťa nie je našim študentom, prosíme použite VS  2019)

Suma 

(Sumu zasielate podľa počtu detí a dĺžky pobytu. Poznámka: hosť je dieťa, ktoré nie je študentom našej jazykovej školy. Tie deti, ktoré su prihlásené na štúdium od septembra 2020 sú považované za našich študentov.)

 

Cena na týždeň pre našich klientov/študentov:                  130 EUR

Cena na 2 týždne pre našich klientov/študentov:                260 EUR

 

Cena na týždeň pre hostí:                                                   155 EUR

Cena na dva týždne pre hostí:                                             310 EUR

Cena na deň pre našich študentov:                                      40 EUR  

Cena na deň pre hostí:                                                         50 EUR   

 

Pri platbe je veľmi dôležité, aby ste uviedli meno a priezvisko dieťaťa do poznámky. Ak máte detí viac, stačí uviesť priezvisko detí. 

 

 

Ďakujeme Vám a tešíme sa na júl. Nezabudnite, že nám môžete písať aj volať v prípade otázok. 

Tel.: 0918 897436

camp@languagepartner.eu

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page