top of page

B1 Preliminary for Schools

Termín na zaslanie prihlášky na skúšku: 20.2.2021
Cena skúšky:     120 EUR
Termín skúšky: 26. marec 2021 (sobota)
 
Výsledky testov: online do 4 týždňov
Slávnostná recepcia: jar/leto 2021, po uvoľnení Covid opatrení

Vážení rodičia, milí študenti,

 

ako každý rok, aj tento rok sa v našej škole budú konať medzinárodné testy Cambridgeskej univerzity pre deti, mládež aj dospelých. Mnohí už viete, čo skúška pre deti/mladých znamená, ako vie zmeniť pohľad mladého študenta na vzdelanie. 

 

Skúšky Cambridge oceňujú úsilie detí a rozvíjajú ich pozitívny vzťah k učeniu sa anglického jazyka. Testy poskytujú jemnú, ale systematickú formu testovania z cudzieho jazyka. Pokrývajú všetky štyri jazykové zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Testy sú priamo prepojené na Spoločný európsky rámec jazykov vydaný Radou Európy, čo znamená, že rodičia, učitelia aj žiaci môžu sledovať skutočné napredovanie detí smerom k medzinárodne uznávaným kvalifikáciám.

 

Základné informácie o skúške PET for Schools

  • deklaruje znalosť jazyka na úrovni B1, kandidáti, ktorí skúšku absolvujú s minimálnym počtom chýb majú na certifikáte deklarovanú úroveň B2

  • študenti zvyšujú ich postavenie na trhu práce, majú medzinárodne uznávaný certifikát

  • časti skúšky: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie

  • výsledky získava každý kandidát formou písomnej online správy, ktorá obsahuje detailné výsledky z každej časti skúšky

  • úspešní kandidáti získavajú certifikát s celoživotnou platnosťou Cambridge English Language Assessment

  • PET for Schools je špeciálne prispôsobená žiakom základných škôl vo veku 11 - 14 rokov, je rovnako náročná ako skúška pre dospelých PET, rozdiel je v témach, ktoré sú v teste použité.

Hodnotenie a výsledky:

Hodnotia sa jednotlivé zručnosti samostatne. Na dosiahnutie úrovne B1 musí kandidát dosiahnuť minimálne 140 bodov. 
Na Vašom certifikáte bude uvedené jedno z nasledujúcich hodnotení:

160–170  Pass with Distinction  B2

153–159  Pass with Merit  B1

140–152  Pass  B1

120–139  Level A2 

 

Vo februári/marci pripravíme krátke víkendové kurzy pre študentov, ktorí budú mať záujem o špeciálnu prípravu. Budeme Vás informovať.

Z našej stránky si môžete stiahnuť ukážky testu:

 

Speaking

Slovná zásoba na skúšku

Reading and Writing + kľúč k Reading and Writing

Listening + MP3 nahrávka + kľúč k Listening

Informácie pre kandidátov

bottom of page