Rýchlokurz prípravy na maturitu B2 anglický jazyk apríl 2020

 

Využite čas, kedy ste doma a pripravte sa s nami na písomnú a ústnu maturitu. Každé stretnutie vo virtuálnej učebni sa venuje: písanie eseje, gramatika, téma.

Article
Student Writing
Hearing Tests
Písanie eseje (slohu)

 

Študenti budú mať možnosť napísať 2 eseje,  ktoré im lektor spripomienkuje a navrhne aspekty, ktoré môže študent zlepšiť. 

Naučíme Vás písať rýchlo, efektívne a k téme. Naši lektori sú špeciálne vyškolení na opravovanie esejí pre skúšky Cambridge a IELTS. 

Gramatika

 

Na online hodinách s lektorom sa budete venovať gramatike na úrovni B2. 

Každé stretnutie sa bude venovať jednej gramatickej téme. Študenti budú môcť sami navrhnúť, čo si potrebujú zopakovať, čomu nerozumejú.

Neučíme poučky, učíme gramatiku prakticky.

Ústna skúška - téma

 

Zopakujeme si 20 tém, budeme sa venovať hlavne ťažkým témam.

Naučíme Vás, ako sa tému neučiť naspamäť.

Každý študent získa praktické jednoduché zhrnutie ku každej téme. Zdôrazňujeme slovo praktické/efektívne.

Prihláška, začiatok, cena

 

začiatok: 1. apríl 2020

počet hodín vo virtuálnej učebni s lektorom: 20

požiadavky na prijatie do kurzu: wifi, počítač/tablet alebo smart telefón; úroveň B2

vyučujúci: Mgr. Miroslava Kimleová (gramatika a písanie), zahraničný lektor (téma).

Cena kurzu: 100 EUR

Prihlášky: online@languagepartner.eu formou krátkeho emailu v angličtine, kde vyjadríte záujem o tento kurz. Náš tím Vás bude navigovať ako postupovať ďalej.