Cambridgeské skúšky pre mládež KET for Schools

A2 Key

Termín na zaslanie prihlášky na skúšku: 20.4.2020
Cena skúšky:     108 EUR
Termín skúšky: 6. jún 2020 (sobota)
 
Výsledky testov: online do 4 týždňov, certifikáty v septembri 2020
Slávnostná recepcia: september 2020

Vážení rodičia, milí študenti,

 

ako každý rok, aj tento rok sa v našej škole budú konať medzinárodné testy Cambridgeskej univerzity pre deti, mládež aj dospelých. Mnohí už viete, čo skúška pre deti/mladých znamená, ako vie zmeniť pohľad mladého študenta na vzdelanie. 

 

Skúšky Cambridge oceňujú úsilie detí a rozvíjajú ich pozitívny vzťah k učeniu sa anglického jazyka. Testy poskytujú jemnú, ale systematickú formu testovania z cudzieho jazyka. Pokrývajú všetky štyri jazykové zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Testy sú priamo prepojené na Spoločný európsky rámec jazykov vydaný Radou Európy, čo znamená, že rodičia, učitelia aj žiaci môžu sledovať skutočné napredovanie detí smerom k medzinárodne uznávaným kvalifikáciám.

Základné informácie o skúške KET for Schools

  • deklaruje znalosť jazyka na úrovni A2, kandidáti, ktorí skúšku absolvujú s minimálnym počtom chýb majú na certifikáte deklarovanú úroveň B1

  • študenti zvyšujú ich postavenie na trhu práce, majú medzinárodne uznávaný certifikát

  • časti skúšky: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie

  • výsledky získava každý kandidát formou písomnej online správy, ktorá obsahuje detailné výsledky z každej časti skúšky

  • úspešní kandidáti získavajú certifikát s celoživotnou platnosťou Cambridge English Language Assessment

  • KETfor Schools je špeciálne prispôsobená žiakom základných škôl vo veku 11 - 14 rokov, je rovnako náročná ako skúška pre dospelých KET, rozdiel je v témach, ktoré sú v teste použité.

Hodnotenie a výsledky:

Hodnotia sa jednotlivé zručnosti samostatne. Na dosiahnutie úrovne A2 musí kandidát dosiahnuť minimálne 120 bodov.

140-150   Pass with Distinction  B1

133-139   Pass with Merit  A2

120-132   Pass  A2

110-119   Level A1

 

V máji pripravíme krátke víkendové kurzy pre študentov, ktorí budú mať záujem o špeciálnu prípravu. Budeme Vás informovať.

Z našej stránky si môžete stiahnuť ukážky testu:

Speaking

Slovná zásoba na skúšku

Reading and Writing + kľúč k Reading and Writing

Listening  + kľúč k Listening

Nahrávky k testu listening:

KET 1 - Cambridge University
00:00 / 00:00
KET 2 - Cambridge University
00:00 / 00:00
KET 3 - Cambridge University
00:00 / 00:00
KET 4 - Cambridge University
00:00 / 00:00
KET 5 - Cambridge University
00:00 / 00:00