Dospelí, anglický jazyk

Cena:
Zápisné na šk. rok: 10 EUR
Mesačná platba: 35 EUR
(4,50 EUR/vyuč.hodina)
Učebnice: podľa úrovne
Postupne budeme pridávať mená lektorov, ktorí budú kurzy vyučovať.