top of page

Dospelí, anglický jazyk
face:face v triede aj online

Základné informácie
 
Poplatky:

Zápisné na šk.rok: 10 EUR

Mesačná platba:    36 EUR

(4,50 EUR/vyuč.hodina)

Platby mesačne sept-jún.

Učebnice: podľa skupiny.

Rozvrh skupiny dospelí:

17:30 - 19:00 

Rozvrh face:face:

hodiny face:face plánujeme po dohode so študentom a lektorom.

Rozvrh odporúčame sledovať na počítači alebo tablete. Mobilné telefóny nemusia zobraziť všetky informácie. 

Ak ste chorí alebo v karanténe, prihlásite sa online cez Microsoft Teams. Kontaktujte prosíme lektora. 

bottom of page