Cenník jazykových kurzov

Cenník pre deti, mládež a dospelých. Platný od 1.12. 2014.

Tento cenník neplatí pre firmy, ktoré si objednávajú väčší

objem hodín, cena sa tvorí po vzájomnej dohode. 

Zápisné: 10 EUR/školský rok. 

Kurz FACE:FACE je individuálny kurz, maximálne 1 študent v skupine.​ Vyučovacia hodina trvá 45 minút.

 

Študenti si s lektorom naplánujú rozvrh pred začiatkom vyučovania. V prípade potreby je možné hodinu odvolať (min. 24 hodín vopred) a hodina teda študentovi neprepadne, je ale potrebné si ju nahradiť v danom školskom roku po dohode s lektorom.

 

Po prihlásení na kurz Vám naše účtovné oddelenie zašle VARIABILNÝ SYMBOL a sumu, ktorú je potrebné uhradiť mesačne, najneskôr 15. deň v mesiaci, v ktorom prebieha kurz. Každý mesiac Vám na e-mail uvedený v prihláške príde pokyn k platbe. Súčasťou pokynu je aj link na triednu knihu, kde si môžete skontrolovať záznamy o Vašom štúdiu. Máte tak dokonalý prehľad o Vašich platbách a náhradách.

 

Radi Vám vysvetlíme všetky detaily platby na e-maile platby@languagepartner.eu, alebo na telefónnom čísle 0918 897436.

 

Kurz STANDARD je skupinový kurz, maximálne 7 študentov v jednej skupine.​ Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Študenti absolvujú 2 vyučovacie hodiny týždenne, deti majú medzi hodinami krátku prestávku.  (Napríklad: pondelok od 14:30 - 16:00)

Po prihlásení na kurz Vám naše účtovné oddelenie zašle VARIABILNÝ SYMBOL a sumu, ktorú je potrebné uhradiť mesačne, najneskôr 15. deň v mesiaci, v ktorom prebieha kurz. 

Mesačná suma je vypočítaná podľa presného počtu naplánovaných hodín v danom školskom roku, sú odpočítané prázdniny a štátne sviatky. Znamená to, že reálne platíte iba za odučené hodiny danej skupiny.

Ak sa študent nemôže zúčastniť skupinového kurzu, môže lektora požiadať o náhradu v inej skupine. 

Radi Vám vysvetlíme všetky detaily platby na e-maile platby@languagepartner.eu, alebo na telefónnom čísle 0918 897436.

Odlhlásiť sa z kurzu môžete kedykoľvek, podmienka je oznámiť to písomne kancelárii školy minimálne 3 týždne pred odhlásením..

 

Vaša správa bola úspešne odoslaná. Odpovieme Vám v priebehu dvoch pracovných dní. Ďakujeme.