Ak si želáte dohovoriť osobné stretnutie s riaditeľkou školy, využite kalendár voľných termínov. Vyberte si vhodný deň a čas a napíšte e-mail na tatiana.simuni@languagepartner.eu