top of page

Prečo si rodičia vyberajú naše kurzy pre deti?

1. Systematické napredovanie
 

Deti začínajú vo veku 3/4 rokov a každý rok systematicky napredujú. Skupiny v našej škole sa menia minimálne, deti spolu študujú ako tím aj 10 rokov, často s tým istým lektorom. Naše učebnice vytvorila Cambridgeská univerzita,  a učivo je doplnené o videá, čítanie anglických knižiek (knihy si deti môžu požičať aj domov) a konverzácie s anglicky hovoriacimi lektormi. 

U nás majú deti zabezpečený systematický rast, až po vek 19 rokov. Toto je vo vzdelávaní jeden z najdôležitejších aspektov. 

2. Flexibilný rozvrh
 

Každý školský rok otvárame viac ako 10 tried pre najmladších. Vyučovanie prebieha v popoludňajších hodinách, keď sa deti v škôlke vyspia a môžu sa pokojne presunúť na hodinu angličtiny.

 

Základ je jedno stretnutie za týždeň, ale rodičia môžu deťom nakombinovať rozvrh tak, že dieťa je na angličtine toľko dní v týždni, koľko si rodičia želajú. 

 

Rozvrh tvoríme vždy s rodičmi, konzultujeme a prispôsobujeme. 

3. Príprava na medzinárodnú základnú školu
 

Už v predškolskom roku začíname s čítaním a písaním, aby deti boli pripravené na štúdium pre medzinárodné základné školy. Jolly Phonics je zakomponovaná do všetkých hodín a deti sa učia kombinovať a skladať slabiky, rozpoznávať ich v knižkách.

 

Cambridgeský systém je pre nás ukazovateľom štandardov.  V septembri 2015 plánujeme otvoriť prvý ročník Cambridgeskej medzinárodnej základnej školy v Trenčíne a deti tak budú mať šancu absolvovať anglické skúšky z matematiky, prírodných vied a angličtiny v našom meste. 

4. Vynikajúci lektori, bezpečné triedy, leto...
 

Všetci naši lektori majú niekoľkoročnú prax v práci s malými deťmi na Slovensku aj v zahraničí. Absolvujú školenia bezpečnosti a vedia sa o deti postarať aj v prípade núdze. 

Učitelia sú profesionáli a deti vedú aj počas základnej školy, čím je opäť zabezpečená systematika. 

 

Naše triedy sú priestranné, zaplavené svetlom a bezpečné. Využívame moderné pomôcky a literatúru. V lete sa deti môžu zúčastniť campu s ich lektormi, takže sa cítia ako doma. 

bottom of page