7. ročník, rozvrh hodín

Cena:
Zápisné na šk. rok: 10 EUR
Mesačná platba: 36 EUR
(4,50 EUR/vyuč.hodina)
Učebnice: podľa úrovne.
Rozvrh odporúčame sledovať na počítači alebo tablete. Mobilné telefóny nemusia zobraziť všetky informácie.