6. ročník ZŠ, rozvrh hodín

Cena:
Zápisné na šk. rok: 10 EUR
Mesačná platba: 36 EUR
(4,50 EUR/vyuč.hodina)
Učebnice: podľa úrovne
Postupne budeme pridávať mená lektorov, ktorí budú kurzy vyučovať.