top of page

Y6, ročník 6, rozvrh hodín 2021/2022

Základné informácie
 
Poplatky:

Zápisné na šk.rok: 10 EUR

Mesačná platba:    36 EUR

(4,50 EUR/vyuč.hodina)

Platby mesačne sept-jún.

Učebnice: Kid's Box 5, Prepare!3, Prepare!4

Online aj prezenčne, každá trieda má aj svoju virtuálnu učebňu (Zoom, Teams). 

Každá skupina má aj konverzácie s anglickými lektormi. 

 

Rozvrh face:face:

hodiny face:face plánujeme medzi 12:00 - 14:30 po dohode s rodinou a lektorom

Rozvrh odporúčame sledovať na počítači alebo tablete. Mobilné telefóny nemusia zobraziť všetky informácie. 

bottom of page