Rozvrh hodín, Y3, 3.ročník ZŠ

Základné informácie
 
Poplatky:

Zápisné na šk.rok: 10 EUR

Mesačná platba:    36 EUR

(4,50 EUR/vyuč.hodina)

Platby mesačne sept-jún.

Učebnice: Kid's Box 3 a Kid's Box 4.

Online aj prezenčne, každá trieda má aj svoju virtuálnu učebňu (Zoom, Teams). 

Každá skupina má aj konverzácie s anglickými lektormi. 

 

Rozvrh face:face:

hodiny face:face plánujeme medzi 12:00 - 14:30 po dohode s rodinou a lektorom

Rozvrh odporúčame sledovať na počítači alebo tablete. Mobilné telefóny nemusia zobraziť všetky informácie.